Liikunta

LIIKUNTA

Pakolliset kurssit

LI1 Energiaa liikunnasta

Kurssilla opiskelija harjaannuttaa monipuolisesti liikuntataitojaan, fyysisiä ominaisuuksiaan ja kehollista ilmaisuaan soveltaen niitä eri liikuntamuotoihin ja -ympäristöihin. Opiskelija ja saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä.

LI2 Aktiivinen elämäntapa

Kurssin tavoitteena on ohjata ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

LI3 Terveyttä liikkuen

Kurssin tavoitteena on syventää fyysiseen toimintakykyyn liittyviä tietoja ja taitoja. Kurssilla laaditaan (henkilökohtainen) liikuntaohjelma, joka toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa apuna käyttäen.

LI4 Yhdessä liikkuen

Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijaryhmän yhteistoimintaa ja aktiivista osallisuutta. Sisältönä voi olla projektiluontoinen kokonaisuus tai muu yhdessä toteutettava liikunta.

LI5 Hyvinvointia liikkuen

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan psyykkistä jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta.

Koulukohtaiset kurssit

LI 6 Liiku tanssien

Tavoitteena oppia erilaisia salonki- ja paritansseja. Tavoitteena on myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Kurssin päätteeksi Vanhojen päivänä esitetään opitut tanssikoreografiat tanssinäytöksessä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LI 7 Liiku ja relaa

Kurssin tavoitteena on rentouttavan liikuntaharrastuksen löytäminen teoreettisen opiskelun vastapainoksi. Kurssilla tutustutaan monipuolisesti erilaisiin liikuntamahdollisuuksiin ja uusiin lajeihin. Kurssi suositellaan valittavaksi lukio-opintojen loppuvaiheessa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LI 8 Lasten liikunnanohjauskurssi

Kurssin tavoitteena on oppia 3-12-vuotiaiden lasten liikunnanohjauksen teorian ja käytännön perusteita. Kurssin käytännön harjoitukset tehdään yhteistyössä päiväkotien, alakoulujen ja liikuntaseurojen kanssa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LI 9 Talviliikuntakurssi

Kurssin tavoitteena on syventää laskettelutaitoja eri välineillä ja tekniikoilla. Tavoitteena on myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Kurssi toteutetaan leirikouluna. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LI 10 Elämyksiä liikkuen

Kurssin tavoitteena on kokea uusia erilaisia seikkailu- ja luontoliikuntaelämyksiä. Tavoitteena on myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen erilaisissa ryhmissä työskennellen. Kurssi toteutetaan leirikouluna.Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LI 11 Liikuttajakurssi

Oppilasliikuttaja suunnittelee ja toteuttaa lukuvuoden aikana erilaisia liikuntatuokioita (esimerkiksi pienoisturnaukset eri peleissä) välitunneilla ja hyppytunneilla. Toiminta voi olla myös kerhomuotoista liikuntatoimintaa sekä mahdollisesti olla mukana liikuntapäivien suunnittelussa. Jos olet aktiiviliikkuja, organisointikykyinen, kykenet itsenäiseen sekä pienryhmätyöskentelyyn ja haluat kokemusta liikunnan ohjaamisesta, niin ota yhteyttä liikunnanopettajiin! Kurssi on ensisijaisesti suunnattu toisen vuoden opiskelijoille.