Kuvataide

KUVATAIDE

Pakolliset kurssit

KU1 Kuvat ja kulttuurit

Kurssilla keskitytään omaan kuvataiteelliseen tekemiseen ja tutustutaan ajankohtaisiin ilmiöihin taiteen keinoin. Opiskelija ymmärtää kuvataiteen merkityksen omassa elämässään, globaalissa maailmassa ja historiallisena jatkumona. Opiskelija käyttää ja kokeilee monipuolisesti erilaisia työvälineitä ja menetelmiä. Kurssilla opitaan katsomaan, analysoimaan ja ymmärtämään omaa ja muiden tuottamaa kuvaa.

KU2 Muotoilut ja rakennetut ympäristöt

Kurssilla opiskelija tutustuu rakennettuun ja luonnonympäristöön sekä muotoiluun. Opiskelijan oma ympäristö on lähtökohtana tilan, paikan ja muotoilun tutkimiselle. Kurssilla ideoidaan ja tehdään luovia materiaalikokeiluja, esim. pienoismalleja ja esinesuunnittelua. Mikä tekee paikasta viihtyisän, tavarasta toimivan?

Valtakunnalliset syventävät kurssit

KU3 Osallisena mediassa

Kurssin tavoitteena on että opiskelija ymmärtää visuaalisuuden merkityksen viestinnässä. Kulttuuriperintö, nykymedia ja omat kuvat ovat kurssin keskeistä sisältöä. Kurssilla on mahdollista tutustua valokuvaan, elokuvaan, mainontaan, graafiseen suunnitteluun, verkkoympäristöön ja sosiaaliseen mediaan. Millainen kuva vaikuttaa, koskettaa, pysäyttää? Millaista viestiä välität?

KU4 Taiteen monet maailmat

Kurssilla tarkastellaan eri aikoina ja eri ympäristöissä tehtyä kuvataidetta. Oman kuvantekemisen kautta tutkitaan sekä ajankohtaisia että historiallisia ilmiöitä. Kurssilla opitaan myös kuvantulkinnan keinoja. Miten esimerkiksi ihmisen kuvaaminen on muuttunut aikojen kuluessa? Miten taidehistoria vaikuttaa omaan kuvalliseen ilmaisuun?

Koulukohtaiset kurssit

KU5 Jäljennös ja muotokuva

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutkii maisemamaalauksia ja muotokuvia eri aikakausilta, harjoittelee erilaisia maalaustyylejä ja muita kuvallisen ilmaisun menetelmiä ja soveltaa taiteilijoiden tekniikoita ja oivalluksia omiin kuviinsa. Opiskelija kehittää havaintokykyään kuvan hahmottamisessa ja ymmärtää abstraktia muotokieltä ja väri-ilmaisua sekä analysoi ja tulkitsee muotokuvia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KU6 Arkkitehtuuri

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutkii tilan ja materiaalien merkitystä tunnelman luomisessa ja tutustuu arkkitehtuurin tyylisuuntiin, historiaan ja nykyaikaan. Opiskelija pohtii muodon merkitystä ja valon vaikutusta tilassa ja kehittää ympäristöesteettistä näkemystään. Hän ymmärtää tilasuunnittelun vaikutuksen kulttuurin kehittämisessä, kehittää mielikuvitustaan, tilallista hahmotuskykyään ja käytännöllisyyden tajua ja tutustuu arkkitehtuurin opintoihin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KU7 Piirustus

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija omaksuu käsialaansa uusia vivahteita kokeilemalla erilaisia piirustustekniikoita, kehittää havaintokykyään ja kykyä erottaa mittasuhteita ja piirtää ennakkoluulottomasti, keskittyneesti ja luottavaisesti. Opiskelija ymmärtää piirustustaidon merkityksen taiteellisessa työssä sekä arvostaa piirustusta oppimisen välineenä, ilmaisuvälineenä ja taiteen lajina. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KU8 Valokuvaus

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija havainnoi ympäristöään valppaasti ja oivaltaa kuvaamisen arvoisia asioita, sommittelee valokuvat mielenkiintoisesti ja ymmärtää valokuvauksen viestinnän ja taiteen välineenä. Opiskelija analysoi valokuvien sisältöä, tutustuu valokuvaajan ammattiin ja tutustuu valokuvaukseen keinona muistaa ja välittää kokemuksia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.