Opiskelijalle

Sivun vasemman reunan valikosta löytyy lukiolaisen opintoihin liittyvä kaikki oleellinen tieto.

Kuvassa lukiolaisia välitunnilla istumassa vihreillä portailla.
Kangasalan lukion avarassa aulassa on tilaa kaikille

Yleistä opinnoista

Tällä hetkellä lukiossa on  vuoden 2016 Opetussuunnitelmalla (2-4-vuotiset)  ja vuoden 2021 Opetussuunnitelmalla (ykköset) olevia opiskelijoita. Opetussuunnitelmat eroavat mm. termistöltään; esim. 2016 kurssi on vaihtunut 2021 opintojaksoksi. Yksi kurssi vastaa yhtä 2 opintopisteen mittaista opintojaksoa.  Samoin aineiden sisällä laajuudet ja sisällöt voivat olla eri tavalla rakennetut.

Ole tarkka ja ota  yhteys opinto-ohjaajaasi mikäli aiot suorittaa opintoja, jotka eivät ole sinun Opetussuunnitelmassasi. Näin varmistamme, että vastaavuus on oikea.

Kurssioppaat löytyvät tämän sivun vasemmasta laidasta. Huomaa oletko vanhan (Kurssiopas) vai uuden opetussuunnitelman (Opintojakso-opas) mukaan opiskeleva. Tiedostot osiossa eri opetussuunnitelmien oppaat ovat vielä tiedostomuodoissa.


Lukion suorittaminen

Lukion suoritusaika on 2-4 vuotta. Lukiosuoritus koostuu vähintään 75 kurssista/150 opintopisteestä, joiden pituus on 38 tuntia. Ylärajaa kurssien/opintopisteiden määrässä ei ole.

Ota opintojen valinnassa huomioon omat kiinnostuksesi sekä uranvalintasuunnitelmat. Koulun opetussuunnitelma  ohjaa eri aineissa opintojen suorittamiseen tietyssä järjestyksessä. Lukion kolmessa vuodessa opiskelevilla vuotuinen opintojen määrä on keskimäärin 28–32 kurssia (OPS 2016) tai 56-64 opintopistettä (OPS 2021) abivuotta lukuun ottamatta, jolloin opiskellaan 15-18 kurssia/30-36 opintopistettä. 

Kangasalan lukio toimii 5-jaksojärjestelmässä. Tämä tarkoittaa sitä, että sinulla on lukuvuodessa viisi erilaista lukujärjestystä. Jokaisen jakson lopussa on koeviikko, joka sisältää ko. jaksossa opiskelemiesi kurssien/opintojaksojen kokeet ja kokeiden valmistelutunnit. Tarkemmat ohjeet koeviikosta löydät kotisivujen Ajankohtaista-palstalta, Wilman tiedotteista ja ne ilmoitetaan ryhmänohjaustuokioissa jaksojen aikana.

Yhdessä jaksossa opiskelet keskimäärin 5-7 kurssia/opintojaksoa. Kurssit sijoittuvat viikoittaiseen lukujärjestykseen oppitunneiksi ns. tuntikaavion avulla. Yhtä kurssia/opintojaksoa opiskellaan viikossa kolmen 75 minuutin mittaisen oppitunnin verran.