Yhteinen matematiikka

MAY1 Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus, Luvut ja yhtälöt (2op) 1 vsk.

Tutustutaan lukiomaiseen matematiikan opiskeluun. Vahvistetaan pohjaa matematiikan opinnoille ja opitaan näkemään matematiikka hyödyllisenä ja käyttökelpoisena välineenä selitettäessä ja hallittaessa erilaisia yhteiskunnan, talouden ja luonnon ilmiöitä.