Opiskelutavat

Lukiossa opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti osallistumalla kurssien oppitunneille koulun ja opettajan ohjeiden mukaan. Poissaoloon tunneilta pitää aina olla pätevä syy ja poissaolot on selvitettävä viipymättä.

Lukiossa voi opiskella kursseja myös itsenäisesti. Se sopii niille, jotka ovat motivoituneita, kyvykkäitä itsenäiseen opiskeluun ja joilla on hyvä aikaisempi yleismenestys ja ko. aineen hyvin menneet aikaisemmat opinnot. Itsenäinen opiskelu on joskus ainut vaihtoehto niille, jotka opiskelevat paljon kursseja tai jos kurssi ei muuten mahdu lukujärjestykseen. Itsenäisestä opiskelusta tehdään aina kirjallinen sopimus opinto-ohjaajan, opettajan ja opiskelijan kesken. Kaavakkeita saa kanslian viereisestä hyllystä. Lisätietoja opinto-ohjaalta tai rehtoreilta.

Joitakin kursseja voi opiskella myös internetissä verkkopohjaisilla oppimisalustoilla. Opiskelija ilmoittautuu kurssille verkon välityksellä. Mikäli kurssi hyväksytään, opiskelija saa siitä tiedon sähköpostiinsa ja toimii siellä annettujen ohjeiden mukaan. Tampereen ympäristökuntien lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteinen verkkokurssitarjotin tarjoaa kursseja läpi lukuvuoden. Tarvittaessa ota yhteys opinto-ohjaajan tai rehtoriin ennen kurssille ilmoittautumista. Varmista myös, että arvosanasi kirjautuu opintoihisi suorituksen jälkeen.