OPS2021: Oppiaineen oppimäärän hyväksytty suorittaminen

Oppiaineen oppimäärän arvosana

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona.


Jos opintojakso koostuu useammasta saman oppiaineen moduulista, opintojaksosta annetaan yksi arvosana. Kyseinen määräys koskee vain opintojaksoja, joissa on yhdistetty valtakunnallisia moduuleita (pakollisia tai valinnaisia) samaan opintojaksoon. Mikäli opintojakson osana on koulukohtaisia valinnaisia opintoja, ne kuitenkin arvioidaan erikseen. Näin toteutuu myös se arviointiin liittyvä määräys, että oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona. Näin saatua arvosanaa voidaan toki korottaa opiskelijan antamien muiden näyttöjen perusteella. Muita näyttöjä voivat olla esimerkiksi paikallisista valinnaisista opinnoista saadut arvosanat.


Saadakseen oppiaineen oppimäärän hyväksytysti suoritetuksi opiskelijan on suoritettava pääosa oppiaineen opinnoista hyväksytysti. Hylättyjä arvosanoja saa olla pakollisissa ja valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa enintään seuraavasti: 


Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valinnaisia opintoja,joista voi olla hylättyjä enintään
2 - 5 opintopistettä0 opintopistettä
6 - 11 opintopistettä2 opintopistettä
12 - 17 opintopistettä4 opintopistettä
18 opintopistettä tai enemmän6 opintopistettä