Opintojakson jakautuminen eri periodeille

Työjärjestyksessä joidenkin oppiaineiden opintojaksoja on voitu jakaa kahdelle tai useammalle periodille. Opiskelijan tulee suorittaa jaettujen opintojaksojen kaikki osat saman lukuvuoden aikana. Tällaisia hajautettuja opintojaksoja on esimerkiksi matematiikassa ja kielissä.