Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaajat:

Ismo Tahvanainen, 23E, 22B ja D, 21 B, E ja F, 20G

Heidi Virtanen (2023-2024) 23 A ja B, 22 A,  21A, 20G kaksoistutkintolaiset

Pekka Tiitu 23 C ja D, 22 C ja E,  21 C ja DOP1 ja OP2 ovat pakollisia. (katso sisällöt Opetussuunnitelma-välilehdeltä). 2021 alkaneen opetussuunnitelman opintojaksot ovat yhteneviä ja toimivat samalla tavalla (alla).

OP1 suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana hajautetusti. Oppitunnit alkavat 1. jaksossa LI1-opintojakson ohessa. Opinto-ohjaajat tiedottavat tuntien sijoittelusta.

OP2 suoritetaan  toisen ja kolmannen lukuvuoden aikana hajautetusti. Tuntien sijoittelusta lukujärjestykseen informoi opinto-ohjaaja. OP2-opinnot alkavat oppitunneilla 2. vuoden 2. jaksossa.

Koulukohtaiset syventävät opinto-ohjauksen opinnot eri opetussuunnitelmissa löytyvät Opiskelijalle- sivun Kurssioppaista.

Opinto-ohjaukseen kuuluu myös henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta opiskeluun, ylioppilaskirjoituksiin, uranvalintaan ja jatkokoulutukseen hakeutumiseen liittyvissä asioissa. Opiskelija voi varata ajan koulun kotisivuilta löytyvän ajanvaraus-linkin kautta sähköisesti. Yksinkertaiset asiat kuten kurssimuutokset voidaan hoitaa myös suoraan Wilman kautta viestitellen.

Opiskelijalla on oikeus tutustua työelämään yksilöllisesti haluamanaan aikana 1-2 päivää. Sopimus tehdään opinto-ohjaajan kanssa, joka kuittaa poissaolon. Työelämään tutustumiseen liittyy aina kirjallinen raportointi.

Opinto-ohjaajan tehtäviin kuuluvat:
- uranvalinnan ja jatkokoulutuksen ohjaus
- opinto-ohjauksen kurssien/opintojaksojen opetus
- ohjauksen suunnittelu ja koordinointi
- opiskelusuunnitelmaohjaus ja muutosten kirjaaminen
- yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa
- työelämään tutustumisen järjestäminen