Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaajat:

Ismo Tahvanainen, sijaisena Johanna Pohjoisvirta 22A, B, C, D / 21 E, F / 20 D,E,F / 19 G

Päivi Poutiainen 21 A, B / 20A, kaksoistutkintolaiset

Pekka Tiitu 22E, 21 C,D / 20 B, C 

OP1 ja OP2 ovat pakollisia. (katso sisällöt Opetussuunnitelma-välilehdeltä). 2016 alkaneen opetussuunnitelman kurssit ja 2021 alkaneen opetussuunnitelman opintojaksot ovat yhteneviä ja toimivat samalla tavalla (alla).

OP1 suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana hajautetusti. Oppitunnit alkavat 1. jaksossa LI1-opintojakson ohessa. Opinto-ohjaajat tiedottavat tuntien sijoittelusta.

OP2 suoritetaan  toisen ja kolmannen lukuvuoden aikana hajautetusti. Tuntien sijoittelusta lukujärjestykseen informoi opinto-ohjaaja. OP2-opinnot alkavat oppitunneilla 2. vuoden 2. jaksossa.

Koulukohtaiset syventävät opinto-ohjauksen opinnot eri opetussuunnitelmissa löytyvät Opiskelijalle- sivun Kurssioppaista.

Opinto-ohjaukseen kuuluu myös henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta opiskeluun, ylioppilaskirjoituksiin, uranvalintaan ja jatkokoulutukseen hakeutumiseen liittyvissä asioissa. Opiskelija voi varata ajan koulun kotisivuilta löytyvän ajanvaraus-linkin kautta sähköisesti. Yksinkertaiset asiat kuten kurssimuutokset voidaan hoitaa myös suoraan Wilman kautta viestitellen.

Opiskelijalla on oikeus tutustua työelämään yksilöllisesti haluamanaan aikana 1-2 päivää. Sopimus tehdään opinto-ohjaajan kanssa, joka kuittaa poissaolon. Työelämään tutustumiseen liittyy aina kirjallinen raportointi.

Opinto-ohjaajan tehtäviin kuuluvat:
- uranvalinnan ja jatkokoulutuksen ohjaus
- opinto-ohjauksen kurssien/opintojaksojen opetus
- ohjauksen suunnittelu ja koordinointi
- opiskelusuunnitelmaohjaus ja muutosten kirjaaminen
- yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa
- työelämään tutustumisen järjestäminen