Opintojakso-opas (2021->)

Uusi lukion opetussuunnitelma on otettu käyttöön syksyllä 2021 opiskelunsa aloittavilla. Tarkoituksena on ollut nykyaikaistaa lukio-opintoja ja vahvistaa opiskelijoilla niitä taitoja, mitä työelämässä vaaditaan. Tavoitteena on osallistavat työtavat, oma-aloitteisuus ja vastuunkanto opinnoista.

Viereisistä linkeistä löytyvät lyhyet opintojaksojen kuvaukset koko tarjonnasta.

Lukion opiskelijoiden välituntitila