Poissaolot

Läsnäolovelvollisuus

Lukion menestyksellinen suorittaminen edellyttää säännöllistä opiskelussa mukanaoloa. Lukiolain (10.8.2018/714) 5. luvun 30 §:ssä todetaan opiskelijan velvollisuudesta: ”Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijan poissaoloa koskevista menettelyistä.” 


Ohjeet poissaolojen selvittämiseen

Poissaolot selvitetään sähköisesti Wilmassa. Opettaja merkitsee poissaolot opiskelijan sivulle, jossa ne on selvitettävä mahdollisimman pian poissaolon jälkeen.

Mikäli huoltaja tai opiskelija käyttää poissaolon kohtaa " muu hyväksytty syy". hänen on lisättävä selitykseen teksti, mihin asiaan syy liittyy.

Alle 18-vuotias, ensimmäisen tai toisen vuoden opiskelija:

Huoltaja selvittää poissaolot. Tarvittaessa opiskelija voi esittää lääkärin tai terveydenhoitajan kirjoittaman todistuksen. Pitkästä poissaolosta rehtori voi vaatia lääkärintodistuksen.

18-vuotta täyttänyt / 3 tai 4 vuoden opiskelija:

Opiskelija tai huoltaja selvittää poissaolot. Tarvittaessa opiskelija voi esittää lääkärin tai terveydenhoitajan kirjoittaman todistuksen. Pitkästä poissaolosta rehtori voi vaatia lääkärintodistuksen.

Mikäli opiskelija laiminlyö kurssin aikana poissaolojen selvittämisen, hän ei voi osallistua kurssin kokeeseen.Jos opiskelija ei ole tunnilla, mutta on koulun järjestämässä muussa tilaisuudessa tai tapahtumassa on huolehdittava ko. opettajalta kuittaus Wilmaan.

Poissaoloon muun kuin sairauden vuoksi on anottava lupa.

1-5 päivän poissaoloihin luvan myöntää ryhmänohjaaja, yli 5 päivän poissaoloihin lupa on anottava hyvissä ajoin rehtorilta tai apulaisrehtorilta. Anomus tehdään Wilman kautta Hakemukset ja päätökset välilehdellä. Varaudu tarvittaessa tuomaan todistus esim. urheiluleiristä tms. valmentajalta/urheiluseuralta.

Perheen lomamatkat on sijoitettava koulun loma-aikoihin. Mikäli tämä ei ole mahdollista on huoltajien anottava perustellusti lomaa opiskelijalle kouluajaksi rehtorilta.