Yhteiskuntaoppi

Pakolliset opinnot


YH1 Suomalainen yhteiskunta (2op)  1 vsk.

Opintojakson tavoitteena on oppia tuntemaan Suomen yhteiskuntajärjestelmä, sen toimintatavat sekä omat vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet. Opintojaksolla harjaannutaan yhteiskunnallisen tiedon ja keskustelun seurantaan ja kriittiseen arviointiin.  

YH2 Taloustieto (2op)  2 vsk.

Opintojakso johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee asioita kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Teemoina ovat mm. julkistalouden toiminta, työn tekeminen ja yrittäminen sekä kestävä kehitys. 

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (2op)  2 vsk.

Opintojaksolla perehdytään Euroopan yhdentymiseen ja globalisoituvaan maailmaan. Opiskelija oppii arvioimaan kansainvälisten ilmiöiden merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Opintojaksolla tutkitaan ja opitaan arvioimaan eurooppalaisuuteen, Euroopan unioniin, globalisaatioon ja turvallisuuteen liittyvää ajankohtaista tietoa. 


Valtakunnalliset syventävät opinnot


YH4 Kansalaisen lakitieto (2op) 2/ 3 vsk.

Opintojaksolla tavoitteena on oppia tuntemaan Suomen oikeusjärjestys, tuomioistuinlaitoksen toiminta sekä omat oikeudet, edut ja velvollisuudet kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana. Opintojaksolla paneudutaan arkielämän keskeisempien oikeusasioiden hoitamiseen.

YH5 kertauskurssi (2 op) 

Opintojaksolla kerrataan opiskeltujen yhteiskuntaopin (YH1-YH4) pakollisten ja syventävien kurssien keskeisiä aihealueita. Opintojakso tukee ylioppilaskokeen yhteiskuntaopin kokeeseen osallistuvien opiskelijoiden valmistautumista. Opintojaksolla syvennetään jo opiskeltujen aihekokonaisuuksien ymmärrystä sekä harjoitellaan yhteiskuntaopin kokeiden tehtäviin vastaamista tutustumalla aiempien tutkintokertojen yhteiskuntaopin ylioppilaskoetehtäviin.