Matematiikan oppimäärän vaihtaminen

Jos opiskelija suunnittelee pitkän matematiikan vaihtoa lyhyen matematiikan oppimäärään, niin hänen on keskusteltava asiasta ensin matematiikan opettajan kanssa. 

Hyväksiluettavien opintojen osalta opiskelijalla on mahdollisuus korottaa pitkästä oppimäärästä saamaansa arvosanaa pelkällä kokeella. Korotuksesta sovitaan oppimäärän vaihdon yhteydessä. Siirryttäessä lyhyestä pitkään oppimäärään voidaan opiskelijalta edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen.

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen kursseja luetaan hyväksi seuraavasti: MAA2 → MAB2, MAA3 → MAB3, MAA6 → MAB7 ja MAA8 → MAB4 ja MAA10 → MAB5. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän paikallisia syventäviä tai paikallisia soveltavia kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Jos opiskelija pyytää, hänelle tulee järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä lyhyemmästä pitempään oppimäärään voidaan opiskelijalta edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen.

Pitkän matematiikan hylätty kurssi (arvosana 4 ), jolle ei ole vastaavaa kurssia lyhyellä matematiikalla, merkitään arvioinnilla H (hylätty) eikä sitä lasketa kurssiksi lopulliseen kurssimäärään.


Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän kursseja oppimäärää vaihtamatta. Tällöin kyseiset kurssit voidaan lukea hyväksi opiskelijan varsinaisen oppimäärän paikallisiksi syventäviksi tai paikallisiksi soveltaviksi kursseiksi opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.