Opintojen suoritusjärjestys

Oppiaineissa, joissa myöhemmän opintojakson/kurssin opiskelu ei välttämättä edellytä aiemman opintojakson/kurssin suorittamista, voi opiskelija muuttaa opintojaksojen/kurssien suoritusjärjestystä.

Lukuvuoden opintoja suunnitellessa on hyvä huomioida, että kaikissa oppiaineissa ei täydy edetä numerojärjestyksessä ja siksi myös näissä tapauksissa opintojaksot voivat olla opintotarjottimella tarjolla vaihtelevassa numerojärjestyksessä. Tarkempaa tietoa saat opinto-ohjaajalta ja aineenopettajilta.

Suositus opintojaksojen suoritusvuosista: Tähän tulee lukuvuoden 2023 -2024 alkaessa päivitetty ohje
(OPS2021-opintojaksojen suoritusvuodet 2022-.docx)