Opintojen suoritusjärjestys

Oppiaineissa, joissa myöhemmän opintojakson opiskelu ei välttämättä edellytä aiemman opintojakson suorittamista, voi opiskelija muuttaa opintojaksojen suoritusjärjestystä.

Lukuvuoden opintoja suunnitellessa on hyvä huomioida, että kaikissa oppiaineissa ei täydy edetä numerojärjestyksessä ja siksi myös näissä tapauksissa opintojaksot voivat olla opintotarjottimella tarjolla vaihtelevassa numerojärjestyksessä. Tarkempaa tietoa saat opinto-ohjaajalta ja aineenopettajilta.

Suositus opintojaksojen suoritusvuosista löytyy Opinnot -välilehdeltä tiedostot -alasivulta,