Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus

Lukiossa annetaan uskonnon opetusta sen uskontokunnan tunnustuksen mukaan, johon opiskelijoiden enemmistö kuuluu. Koulussamme järjestetty uskonnon opetus on evankelisluterilaisen uskonnon opetusta, ja siihen osallistuvat kaikki ev.lut. kirkkoon kuuluvat opiskelijat. 

Ortodoksiseen kirkkoon kuuluvat opiskelijat voivat vaihtoehtoisesti osallistua oman uskontonsa opetukseen. Kysy tarvittaessa lisätietoa opinto-ohjaajaltasi. 


Uskontokuntaan kuulumattomille opiskelijoille järjestetään elämänkatsomustiedon opetusta. Elämänkatsomustietoa opetetaan koulussamme yksi opintojakso (ET01 ja ET02) lukuvuoden aikana, ja ne voi suorittaa missä järjestyksessä tahansa.  Lisäksi tarjoamme mahdollisuutta syventäviin opintoihin, joista voi  kysyä lisätietoa ko. aineenopettajalta.

Mikäli kuulut johonkin muuhun uskontokuntaan ja/tai haluat hakea vapautusta koulumme yleisestä uskonnon opetuksesta, käy keskustelemassa asiasta rehtorin kanssa.