Terveydenhoitaja ja lääkäri

Kangasalan lukion opiskeluterveydenhuollosta vastaa Pirkanmaan hyvinvointialue, Pirha. Opiskeluterveydenhuollossa sinua palvelee koululla joka päivä terveydenhoitaja, tiettyinä päivän opiskeluhuollon lääkäri sekä fysioterapeutti. Fysioterapeutin vastaanotto on terveyskeskuksessa.

Opiskeluterveydenhuolto on pääsääntöisesti ennaltaehkäisevää terveydenhuoltotyötä, johon kuuluvat mm. 1. vuoden opiskelijoiden terveystarkastukset, kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset, seksuaaliterveyden asiat, mielenterveys- ja päihdeasiat sekä kiireetön eli 1-7 pv sisällä annettavaksi, määritetty sairaanhoito, pitkäaikaissairauden seuranta sekä reseptin uusinta. Fysioterapeutin vastaanotolle lähetteen ja yhteystiedot saat tarvittaessa joko terveydenhoitajalta tai lääkäriltä.


Terveydenhoidon tilat löytyvät lukion 1 kerroksesta. Tilat ovat osittain yhteiset Pikkolan yläkoulun kouluterveydenhuollon kanssa.


Opiskeluhuoltotyöllä tarkoitetaan kaikkea opiskelijan hyvään oppimiseen sekä fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä asioita koulussa. Sekä terveydenhoitajan että tarpeen mukaan lääkäri osallistuva koulun yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmän toimintaan. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan tarvittaessa moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä, jossa voivat olla osallistujina opiskelijan lisäksi esim. hänen huoltajansa, opinto-ohjaaja, kuraattori, psykologi, lääkäri, terveydenhoitaja ja rehtori/apulaisrehtori. Ryhmä kootaan aina opiskelijan tarpeen mukaan.


Opiskeluhuollon henkilöunta on salassapitovelvollinen. Käynnit kirjataan sähköiseen tietojärjestelmän. Koulun henkilökunnan kanssa tehdään yhteistyöstä nuoren ja tarvittaessa perheen luvalla.
Terveydenhoitaja 

Terveydenhoitaja on tavoitettavissa pääsääntöisesti joka koulupäivä. Terveydenhoitajaan ja lääkäriin voit olla yhteydessä kaikissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Puhelinaika joka päivä klo 10.30.-11.00.


Ilman ajanvarausta voi tulla avovastaanotolle päivittäin klo 11.00.-11.30. Muina aikoina vastaanotot ovat ajanvarauksella. Ajan voit varata sähköisen ajanvarauksen kautta Sähköinen asiointi - pirha.fi, puhelimitse tai Wilma-viestillä.


Säännölliset terveystarkastukset tehdään 1 vuoden opiskelijoille ja niille opiskelijoille, jotka vaihtavat koulu kesken lukuvuoden, sekä yksilöllisen tarpeen mukaan. Lääkärin terveystarkastus suoritetaan yksilöllisen tarpeen mukaan terveydenhoitajan tarkastuksen jälkeen. Aika lääkärille varataan aina terveydenhoitajan kautta.


Kiireellisissä asioissa yhteys joko omalle terveysasemalle tai Kangasalan terveyskeskuksen päivystykseen, puh: 03 3845025.  Päivystys avoinna maanantaista torstaihin  klo 8-21 ja perjantaina klo 8-16. Päivystysapu numero 116117 vastaa ympärivuorokauden. Hätätilanteesaa soitto 112. 


Yli 18 vuotiaille opiskelijoille fysioterapeutin ja lääkärin sairaanhoitokäynnit ovat maksullisia.


Koululääkäri

Koululääkärin vastaanotto tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin. Ajanvaraus terveydenhoitajan kautta.


Lääkärin tehtäviin kuuluu mm. terveystarkastukset yksilöllisen tarpeen mukaan, terveysneuvonta, ehkäisy- ja seksuaaliterveyteen liittyvät asiat, mielenterveystyö, opiskelukyvyn selvittelytyö ja opiskeluhuoltoon liittyvät asiat sekä perustason sairaanhoito (esim. perussairauksien seuranta ja kontrolli, reseptien uusinnat).

Maksut


18 vuotta täyttäneille selkeät lääkärin sairaanhoidolliset käynnit ovat maksullisia. Käyntimaksu veloitetaan kolmelta käynniltä kalenterivuoden aikana. Maksut tulevat laskulla.  Peruuttamattomasta ajasta peritään 51,50€:n maksu.


Maksuttomia käyntejä ovat aina ehkäisy- ja seksuaalisuuteen, mielenterveyteen ja opiskelukyvyn selvittämiseen liittyvät asiat sekä kaikki terveystarkastukset.