Terveydenhoitaja ja lääkäri

Kangasalan lukion opiskeluterveydenhuollosta vastaa Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskus. Opiskeluterveydenhuollossa sinua palvelee kokopäiväinen terveydenhoitaja ja opiskeluhuollon lääkäri sekä fysioterapeutti. Opiskeluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltotyötä mutta hoidamme myös perustason sairaanhoitoa esim. äkillisesti sairastuneen hoito, pitkäaikaissairauden seuranta, reseptin uusinta, koulutapaturman hoito jne. Tarvittaessa lääkäri voi tehdä lähetteen erikoissairaanhoitoon. Fysioterapeutin vastaanotolle lähetteen ja yhteystiedot saat tarvittaessa joko terveydenhoitajalta tai lääkäriltä.


Terveydenhoidon tilat löytyvät lukion 1. kerroksesta. Tilat ovat osittain yhteiset Pikkolan yläkoulun kouluterveydenhuollon kanssa.


Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät yksilölliset terveystarkastukset, terveysneuvonta ja sairausvastaanotto, yhteistyö koulun henkilökunnan ja nuoren huoltajien kanssa, erilaiset infotilaisuudet ja opiskeluhuoltotyö.


Opiskeluhuoltotyöllä tarkoitetaan kaikkea opiskelijan hyvään oppimiseen sekä fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä asioita koulussa. Sekä terveydenhoitaja että lääkäri osallistuvat koulun yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän toimintaan. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan tarvittaessa moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä jossa voivat olla osallistujina opiskelijan lisäksi esim. hänen huoltajansa, opinto-ohjaaja, kuraattori, psykologi, lääkäri, terveydenhoitaja ja rehtori/apulaisrehtori. Ryhmä kootaan aina opiskelijan tarpeen mukaan.


Opiskeluhuollon henkilökunta on salassapitovelvollinen. Käynnit kirjataan terveyskeskuksen sähköiseen tietojärjestelmään. Koulun henkilökunnan kanssa tehdään yhteistyötä nuoren ja tarvittaessa perheen luvalla.


1.1.2016 alkaen on Kangasalan sosiaali- ja terveyslautakunta päättänyt sairaanhoitajan/terveydenhoitajan sairaanhoidollisten vastaanottokäyntien maksullisuudesta yli 18 vuotiailla.

Käyntimaksu (9,30 €) peritään 3 ensimmäiseltä käyntikerralta kalenterivuoden aikana, myös siis opiskeluterveydenhuollossa.

Maksu koskee vain selkeitä sairaanhoidollisia vastaanottokäyntejä.


Terveydenhoitaja Tarja Silmu

Olen tavoitettavissa pääsääntöisesti joka koulupäivä joko ajanvarauksella tai ilman. Minuun ja lääkäriin voit olla yhteydessä kaikissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Ilman ajanvarausta voit tulla päivittäin klo 11.00 - 11.30. Muina aikoina vastaanotot ovat yleensä ajanvarauksella. Ajan voit varata joko  puhelimitse, Wilma-postin välityksellä, sähköpostilla tai netin kautta osoitteesta: https://mediaika.fi/kangasala/app (lyhyitä vastaanottoaikoja). Voit tulla myös käymään, jos en ole varattuna, otan toki vastaan ilman varaustakin.


Säännölliset terveystarkastukset tehdään 1. vuoden opiskelijoille ja niille opiskelijoille, jotka vaihtavat koulua kesken lukuvuoden, sekä yksilöllisen tarpeen mukaan.  Kutsun sinut terveystarkastukseen 1. lukuvuoden aikana Wilma-postin välityksellä. Lääkärin terveystarkastus suoritetaan tytöille 1. vuonna ja pojille viimeistään 2. vuoden aikana kutsuntatarkastuksen yhteydessä.


Minuun voit olla yhteydessä kaikissa terveyteen ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Yhdessä  mietimme parhaan mahdollisen ratkaisun ja toimintatavan hoitaa esillä olevat asiat. Myös lääkärin vastaanotolle voit tulla kaikissa askarruttavissa asioissa, ajan voit varata minulta.


Koulutapaturmissa joko minä tai lääkäri tai tarvittaessa muu koulun henkilökunnan jäsen antaa tarvittavan ensiavun ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa, voit aina tulla vastaanotolle. Jos minä tai lääkäri emme ole paikalla, voit hakeutua suoraan Kangasalan terveyskeskuksen päivystysvastaanotolle (Herttualantie 28, 36200 Kangasala, puh: 03 5655 4025. Päivystys on avoinna ma-to klo 8-21, pe ja arkipyhien aattoina klo 8-16.


Fysioterapeutin ja lääkärin sairaanhoitokäynnit ovat asetuksen mukaan maksullisia yli 18 vuotiaille opiskelijoille (vuosimaksu tai erillinen käyntimaksu).  Tarkemmat tiedot maksuista saat opiskeluterveydenhuollosta.


Koululääkäri

Opiskeluterveydenhuollon  vastuulääkäri on Heidi Rautiainen.


Koululääkärillä on säännölliset vastaanottoajat koululla tiistaisin ja perjantaisin.


Lääkärin tehtäviin kuuluu mm. terveystarkastukset, terveysneuvonta, ehkäisy- ja seksuaaliterveyteen liittyvät asiat, mielenterveystyö, opiskelukyvyn selvittelytyö ja opiskeluhuoltoon liittyvät asiat sekä perustason sairaanhoito (esim. perussairauksien seuranta ja kontrollit, reseptin uusinnat, äkilliset sairastumiset).


Lääkäri tapaa kaikki 1. vuoden opiskelijat terveystarkastuksen yhteydessä. Ajan saat terveydenhoitajan tarkastuksen yhteydessä. Tytöt tarkastetaan 1. vuoden aikana ja pojat tarpeen mukaan 1. vuoden aikana tai viimeistään 2. vuonna Puolustusvoimien kutsuntatarkastuksen yhteydessä.


Voit myös varata lääkärille vastaanottoaikoja  terveydenhoitajan kautta.


18 vuotta täyttäneille selkeät sairaanhoitokäynnit ovat maksullisia. Voit joko valita terveyskeskuksen vuosimaksun (41,20 €) joka on voimassa kalenterivuoden tai käyntimaksun (20,60 €). maksut tulevat laskulla, emme käsittele käteistä rahaa.


Maksuttomia käyntejä ovat aina ehkäisy- ja seksuaalisuuteen, mielenterveyteen ja opiskelukyvyn selvittämiseen liittyvät asiat sekä kaikki terveystarkastuskäynnit.


Lääkäriin voit olla yhteydessä kaikissa terveyteen ja opiskeluun liittyvissä asioissa.