Äidinkieli

Kuvassa: lukukampanjan aikana luettiin kirjoja koulussa.
Lukukampanjassa innostettiin kaikkia lukemaan

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opintotarjonta antaa mahdollisuuden kehittää monipuolisesti erilaisia itsensä ilmaisemisen - puheen, esiintymisen, kirjallisen tuottamisen ja vaikuttamisen - taitoja. Tavoitteena on rohkaista jokaista omassa luovuudessaan ja tuottamisessaan.

Lukio tarjoaa pakollisten opintojen lisäksi laajan valikoiman syventäviä oppisisältöjä. Niillä harjoitellaan esiintymis- ja ryhmäviestintätaitoja sekä opetellaan kokous- ja neuvottelutekniikkaa.

Syventävissä kirjallisuuden ja kirjoittamisen opinnoissa etsitään uusia ulottuvuuksia ja perehdytään mm. ajankohtaisiin tapahtumiin sekä luovaan kirjoittamiseen.