Suomi toisena kielenä -opetus (S2-opetus)

Opiskelijalla on oikeus kirjoittaa ylioppilaskokeessa S2-koe, jos hänen väestörekisteriin merkitty äidinkielensä on muu kuin suomi ja jos hän on opiskellut lukiossa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan. Kangasalan lukiossa ei järjestetä S2-oppimäärän mukaista omaa opetusta. Opiskelija voi kuitenkin saada äidinkielen ja kirjallisuuden kursseista arvosanan S2-oppimäärän mukaisesti arvioituna.

S2-opiskelijoillemme tarjotaan yksilö- ja pienryhmäopetusta opintojen tueksi. Äidinkielen opettaja Veera Molkka on lukiomme S2-vastaava.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Jos opiskelija haluaa opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän varsinaisia kursseja, hän voi suorittaa niitä esimerkiksi Tampereen aikuislukiossa. Tällöin opiskelija suunnittelee kurssivalinnat ja käytännön järjestelyt yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Opinto-ohjaajat neuvovat käytännön järjestelyissä ja ylioppilaskoetta koskevissa valinnoissa.