Onnistunen opiskelun huoneentaulu 

Kuvassa lukion sisätiloja, mm. ilmoitustaulu ja opiskelijoiden lokeroita.
Jokaisella on oma lokero käytössään

Keskeistä luokattomassa lukiossa on yksilöllisyys ja joustavuus. Tämä tuo opiskeluun vapautta mutta lisää myös vastuuta omien tavoitteiden ja suunnitelmien toteuttamisessa. Seuraavasta listasta voi olla apua opiskelun onnistumiseksi:

1. Vältä myöhästymistä ja aiheettomia poissaoloja.

2. Käytä oppitunnit tehokkaasti: kuuntele, tee muistiinpanoja, harjoittele, osallistu, väitä vastaan, kysy ja käytä tehokkaasti eri tietolähteitä.

3. Tee kotitehtävät joka päivä. Pyri ymmärtämään, vältä ulkolukua. Kehitä opiskelutekniikkaasi.

4. Suunnittele koulun ulkopuoliselle ajalle lukujärjestyksen tyylinen aikataulu ja noudata sitä.

5. Huolehdi terveydestäsi. Fyysinen kunto luo terveytesi, keskittymiskykysi ja opiskelusi perustan.

6. Käytä hyväksesi luokattoman lukion suoma joustavuus. Laadi juuri itsellesi sopiva ohjelma ja arvioi sitä jatkuvasti.

7. Tee opiskelukansiota, josta löytyy Sinun opiskelusi ja elämäsi kannalta tärkeä materiaali.

8. Ota rohkeasti yhteys opettajaan, opinto-ohjaajaan, ryhmänohjaajaan tai apulaisrehtoriin epäselvyyksien tai vaikeuksien ilmetessä. He auttavat ja opastavat Sinua mielellään.

9. Uusi teknologia on mahdollisuus monipuolistaa ja tehostaa oppimista, ei itsetarkoitus. Pohdi ja kokeile tietotekniikan käyttöä juuri sinulle parhaiten sopivalla tavalla osana oppimista.

MUISTA, ETTÄ VASTAAT ITSE OPISKELUSTASI, VAIKKA SINULLA ON YMPÄRILLÄSI KOULUSSA JA KOTONA TUKIVERKKO.