Huoltajalle tiedottaminen

Koulun ja kodin välillä pääasiallinen tiedottamiskanava on Wilma. Huoltajat saavat sinne omat tunnukset. Opiskelijalla on oikeus poistaa huoltajiensa Wilma-tunnukset täytettyään 18 vuotta. Tämä tehdään henkilökohtaisesti koulun kansliassa toimistosihteerin kanssa. Mikäli opiskelija poistaa em. tunnukset, hän vastaa itse mm. poissaolojensa selvityksestä. Koulu ei voi myöskään antaa huoltajatunnukset poistaneen opiskelijan opiskelutietoja huoltajille.

Wilmasta löytyvät mm. koulun tiedotteet, pikaviestit esim. opettajilta, opintotarjotin, arvosanat sekä opiskelijan poissaolot. Kun opiskelijalle tulee poissaolomerkintä, tulee huoltajan merkitä Wilmaan tieto poissaolon syystä. Huoltaja voi myös itse lähettää pikaviestejä koulun suuntaan Wilman kautta.