Matemaattiset aineet

Kuvassa tehdään laboratoriotöitä kemian tunnilla.
Kemian työkurssilla titrattiin

Matemaattisten aineiden opinnot

Lukion tarjoamien matemaattisten ja luonnontieteellisten opintojen määrä on laaja ja monipuolinen. Syventävät opinnot valmentavat lukiolaisia ylioppilaskirjoituksiin ja antavat hyvät valmiudet hakea lukion jälkeisiin jatko-opiskelupaikkoihin mm. luonnontieteellisille ja teknisille aloille.

Matematiikka

Pitkässä matematiikassa tarjolla on 14 opintojaksoa. Valtakunnallisten syventävien logiikan ja lukuteorian, lineaarialgebran, numeeristen menetelmien ja analyysin opintojen lisäksi koulukohtaisina syventävinä on abeille tarjolla mm. koko oppimäärän kertausta.  Lisäksi opintoihin voi sisällyttää talousmatematiikkaa, jossa käydään läpi monipuolisesti mm. prosentti- ja korkolaskentaa käytännönläheisesti.

Lyhyen matematiikan opiskelijat voivat pakollisten opintojen lisäksi opiskella mm. derivaattaa työkaluna matemaattisten ongelmien ratkaisemisessa, tilastotiedettä, joka valmistaa jatko-opintoihin monelle alalle, sekä kertaavia opintoja ylioppilaskirjoituksia varten.

Fysiikka

Fysiikkaa on valittavissa 11 opintojaksoa. Käytettävissä on uusi mittausohjelmisto, jolla voidaan havainnollistaa ilmiöitä ja käsitellä tuloksia nopeasti.

Kemia

Kemiassa opinnot sisältävä valtakunnallisen tarjonnan lisäksi mm. kemian työ-opintojakson ja kertaavia opintojaksoja ylioppilaskokeen kirjoittajille. Yhteistyötä tehdään lähialueen alan yritysten ja jatko-opiskelupaikkojen kanssa, mm. toteutetaan asiantuntijavierailuja.