Opintojen suorittaminen

Kuvassa opiskelijoita tekemässä koetta auditoriossa.
Lukion oppimäärään suorituksia voi saada pakollisten ja syventävien lukio-opintojen lisäksi suorittamalla muualla lukio-opintoihin hyväksyttäviä opintoja. Jokaisen jakson päättyessä on koeviikko. Opintoja voi suorittaa myös itsenäisesti, jos esim. opintojaksot menevät päällekkäin tai muuten haluaa kiriä aineen suoritusta kasaan nopeassa aikataulussa.