Kurssien/opintojaksojen arviointi

Opinnot arvioidaan opintojaksoittain/kursseittain. Jos kyseessä on useiden oppiaineiden yhteinen opintojakso, annetaan kustakin oppiaineesta oma arvosana.


Kurssit/opintojaksot arvostellaan joko numeroin 4-10 (4 hylätty) tai suoritusmerkinnällä S.


Opintojen täydentäminen (T-merkintä)

T-merkintä tarkoittaa, että kurssin/opintojakson suoritus on kesken ja sen loppuunsaattamisesta  tehdään opettajan kanssa sopimus. Opiskelija on vastuussa siitä, että ottaa yhteyden opettajaan, tekee sopimuksen ja sitoutuu sen määräaikoihin. Laiminlyönnistä seuraa kurssin/opintojakson keskeytyminen. 

T-suorituksen täydentämiseksi tehtävä sopimus: T-merkintälomake.doc 32 KB


Opintojen keskeytyminen (K-merkintä)

K- merkintä tarkoittaa, että kurssi/opintojakso on keskeytynyt. Tällainen kurssi/opintojakso on opiskeltava uudestaan kokonaan, jotta siitä saa arvosanan.


Opintojen arvioinnin periaatteista voit lukea tarkemmin opetussuunnitelmasta.