Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus
 

Kangasalan lukion toiminta-ajatuksena on valmentaa opiskelijoita tulevaisuutta varten. Lukiotyö pohjaa työn kunnioitukseen ja ohjaa oma-aloitteisuuteen. Lukio arvostaa hyvää käytöstä ja itsekuria ja pyrkii toiminnallaan siihen, että opiskelijat osaavat hankkia, käsitellä, arvioida ja välittää tietoa. Opiskelijoita kannustetaan ottamaan itselleen haastavia tavoitteita, kehittämään omia oppimistaitojaan ja arvioimaan edistymistään.

Lukio myös tukee opiskelijoiden luovaa ajattelua ja toimintaa sekä tervettä suhtautumista itseensä ja muihin. Opiskelijoita kannustetaan arvostaman oman maan kulttuuria. Heitä myös ohjataan suhtautumaan myönteisesti muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin ja tuntemaan globaalista ja sosiaalista vastuuta. Samoin tuetaan fyysisen kunnon ylläpitämistä ja terveiden elämäntapojen noudattamista.