Toiminta-ajatus

Olemme kehittämisorientoitunut oppilaitos, jossa tehdään pitkäjänteistä työtä korkeatasoisen ja hyväntuulisen oppimisympäristön eteen. Haluamme kasvattaa ja kouluttaa nuoria, jotka tuntevat omat vahvuutensa, osaavat asettaa itselleen tavoitteita, joilla on monipuoliset työelämätaidot ja jatko-opintovalmiudet. Toimintaamme ohjaa ajatus lukiosta, jossa opiskelijat voivat hyvin, motivoituvat opiskelusta ja menestyvät omalla opintopolullaan.

Lukiotyö pohjaa työn kunnioitukseen ja ohjaa oma-aloitteisuuteen. Lukiokoulutuksessa pyritään siihen, että opiskelijat osaavat hankkia, käsitellä, arvioida ja välittää tietoa. Opiskelijoita kannustetaan ottamaan itselleen haastavia tavoitteita, kehittämään omia oppimistaitojaan ja arvioimaan edistymistään.

Lukio myös tukee opiskelijoiden luovaa ajattelua ja toimintaa sekä tervettä suhtautumista itseensä ja muihin. Opiskelijoita kannustetaan arvostamaan oman maan kulttuuria. Heitä myös ohjataan suhtautumaan myönteisesti muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin ja tuntemaan globaalista ja sosiaalista vastuuta. Samoin tuetaan fyysisen kunnon ylläpitämistä ja terveiden elämäntapojen noudattamista.

Panostamme laajaan ja monipuoliseen opintotarjontaan eri oppiaineissa. Lukion omat koulukohtaiset opinnot syventävät oppimiskokemuksia ja tarjoavat myös virkistävää vaihtelua opiskeluun. Teemme tiivistä yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan opiskelu- ja työelämän kanssa, tarjoamme tasokasta ja aktiivista kansainvälisyystoimintaa sekä musiikkilinjan, jonka myötä koko kouluyhteisö pääsee osallistumaan esimerkiksi musikaaliproduktioihin ja muuhun musiikkilinjan toimintaan.

Kuvassa musiikkilinjalaisia esinntymässä.
Musiikkilinjalaiset esiintymässä
Kuvassa opiskelijat tekevät yhdessä annettua tehtävää.
Yhdessä tehden jaetaan ja opitaan
Kuvassa opiskelijat tauolla lukion avarassa aulassa vihreillä portailla.
Lukion avaruutta
Kuvassa lukiolaisia välitunnilla lukion aulan pöytien ääressä tekemässä tehtäviä.
Taukopaikalla