Musiikin kurssit

Opintotarjonta

 

Uuden opetussuunnitelman opintojen sijoittelu

Musiikkilinjan opinnot koostuvat valtakunnallisista opinnoista (Mu1-4), musiikkilinjalaisille suunnatuista opinnoista (Mu13-21), kahdesta kuoron opintojaksosta (Mu11 ja Mu12) sekä kolmesta vapaavalintaisesta opintojaksosta, jotka valitaan koulukohtaisista syventävistä kursseista (Mu5-10) tai opintojaksoista (Mu22-26).  Yhteensä musiikkilinjalainen suorittaa lukioaikanaan ainakin 13   musiikin kurssia ja kaksi kuorokurssia. Valinnaisia voi toki ottaa myös enemmän.

1. vuoden opintojaksot : MU1, MU2, MU13, MU15  ja  kuoro MU11

2.. vuoden opintojaksot: MU3, MU16, MU17, , MU19 ja kuuoro MU12

3. vuoden opintojaksot : MU4, MU20

Opiskelija opiskelee ensimmäisen ja toisen vuoden aikana kuusi kurssia oman ryhmänsä kanssa. Tämän lisäksi hän suorittaa  vähintään yhden itse valitsemansa opintojakson jokaisena lukuvuotena. Ne opiskelijat, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet musiikin teoriaa, suorittavat MU6 opintojakson yhtenä omavalintaisista kursseista ykkösvuotena. Lisäksi opiskelija osallistuu kuoron toimintaan ykkösellä ja kakkosella säännöllisesti, kolmannella ja neljännellä vuosikurssilla oman harkinnan mukaisesti. 
 

Musiikkilinjalla opiskelijalla on mahdollisuus hankkia monipuolista musiikillista osaamista; mm. kehittää soittotaitojaan, äänenkäyttöään, opetella musiikin äänittämistä ja myös olla osana suunnittelemassa monipuolisia, monitaiteellisia projekteja. Musiikkilinjan pakollisilla opintojaksoilla opiskellaan musiikkia siis erittäin monipuolisesti. Tämän lisäksi musiikkilinjan valinnaiskursseilla, joita valitaan yksi lukuvuodessa, opiskelija  pääsee syventämään taitojaan häntä erityisesti kiinnostavan musiikin osa-alueen saralla.

Musiikin opintojaksot 2021 opetussuunnitelmassa         

Kuvassa toinen poika soittaa viulua ja toinen kitaraa.
Kuvassa kaksi tyttöä lukion musiikkilinjalta laulavat.
Kuvassa kaksi musiikkilinjan poikaa soittaa kitaraa.

Kuvat: Lassi Koivisto