Opintojen keskeyttäminen

Opintosuunnitelmien muuttuessa ole aina ensisijaisesti yhteydessä opinto-ohjaajaasi.Oppivelvolliset:

Keskeytys määräajaksi

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä säädetään oppivelvollisuuslain 7 §:ssä. Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisperusteet koskevat sekä opetuksen oppilaita että toisen asteen opiskelijoita.

Perusteita oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämiselle ovat:

  • oppivelvollisuuden suorittamisen estävä pitkäaikainen sairaus tai vamma
  • äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa (käytännössä vanhempainpäivärahan saamisen ajalta)
  • tilapäinen ulkomailla oleskelu (esim. vaihto-opiskelu, perhe muuttaa tilapäisesti ulkomaille)
  • elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy, joka estää oppivelvollisuuden suorittamisen.

Oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytetään pääsääntöisesti määräaikaisesti eli oppivelvollisuuden suorittamisen esteenä olevan olosuhteen arvioidun keston ajaksi. Määräaikaisen keskeyttämisen lähtökohtana on, että oppivelvollinen palaa jatkamaan opintojaan määräaikaisen keskeytymisen syyn päätyttyä tai poistuttua. Henkilön tilanne voidaan kuitenkin määräajan päätyttyä tarkastaa uudelleen ja keskeytysjaksoa on myös mahdollista jatkaa, mikäli laissa säädetyt keskeyttämisen edellytykset täyttyvät. Oppivelvollisuuden suorittaminen voidaan keskeyttää toistaiseksi ainoastaan silloin, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.


Vaihto-opiskelijaksi lähteminen

Lukiosta vaihto-oppilaaksi lähtevät täyttävät määräaikaisen keskeyttämisen hakemuksen ja toimittavat hakemuksen suoraan lukion rehtorille. Lomake löytyy Kangasalan kaupungin kotisivuilta (linkki).


Keskeytys toistaiseksi

Oppivelvollisuuden suorittaminen voidaan keskeyttää toistaiseksi ainoastaan silloin, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä. Mahdollisuus oppivelvollisuuden keskeyttämiseen toistaiseksi on tarkoitettu tilanteisiin, joissa ei ole perusteltua keskeyttää oppivelvollisuutta määräajaksi, jos jo etukäteen voidaan arvioida, että sairaus tai vamma tulee estämään oppivelvollisuuden suorittamisen myös määräajan päätyttyä.

Oppivelvollisuuden suorittamista ei tule keskeyttää toistaiseksi, jos tilanne näyttää siltä, että oppivelvollisuuden suorittaminen voi olla myöhemmin mahdollista. Määräaikainen keskeyttämispäätös on lähtökohtaisesti aina ensisijainen vaihtoehto.


Lue tarkemmin oppivelvollisuuden suorittamisesta Kangasalan kaupungin kotisivuilta (linkki sivuille).