Kurssit/opintojaksot

Kangasalan lukiossa voit suorittaa viisi kansainvälisyyskurssia / kymmenen kansainvälisyysopintopistettä (uusi LOPS). Kurssien / opintojaksojen tavoitteena on kulttuuri- ja kansainvälisyystuntemuksen lisääminen ja oman maailmankuvan laajentaminen.

Opiskelija voi suunnitella itse kurssinsa / opintojaksonsa sisällön ja hyväksyttää sen kansainvälisyystyöryhmän opettajajäsenillä. Kokonaisuuteen voi sisältyä mm. osallistuminen kansainvälisyysprojektiin, isäntäoppilaana toimiminen tai johonkin vieraaseen kulttuuriin perehtyminen esimerkiksi vaihto-oppilasvuoden aikana. Mikäli esimerkiksi yksittäinen projektityö ei vielä vastaa kokonaista kurssia / opintojaksoa, opiskelija voi koota suorituksen myös ns. kansainvälisyyspassilla. Passiin kootaan kansainvälisyyssuoritukset ja suoritusmerkinnän saa, kun ne vastaavat yhden lukiokurssin / opintopisteen työmäärää.

Suorituksen hyväksyvä kansainvälisyystyöryhmän opettaja voi pyytää opiskelijaa laatimaan esimerkiksi raportin tai portfolion suorituksestaan. Kurssit / opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä.