Lukion ja aineen oppimäärä

Kuvassa lukiolainen opintojen äärellä.
Opinto-ohjauksessa annetaan jo ennen lukio-opintoja ohjeistusta eri oppiaineista ja neuvotaan lukujärjestyksen teossa

Lukion oppimäärä sisältää minimissään 75 kurssin/150 opintopisteen suorittamisen. Pakollisia on 47/51 kurssia (OPS 2016) tai 94/102 opintopistettä (OPS 2021) riippuen matematiikan tason valinnasta. Valtakunnallisia syventäviä opintoja on oltava oppimäärässä vähintään 10 kurssia (OPS 2016) tai  20 opintojaksoa (OPS 2021)

Valtakunnallisissa pakollisissa ja syventävissä kursseissa/opintojaksoissa on ainekohtaisesti rajoitettu hylättyjen suoritusten enimmäismäärä suhteessa opiskelijan valitsemaan aineen oppimäärään seuraavasti:

OPS2016 / OPS2021

1-2 kurssi: 0 hylättyä / 2 - 5 opintopistettä: 0 hylättyä

3-5 kurssia: 1 hylättyä / 6 - 11 opintopistettä: 2 hylättyä

6-8 kurssia: 2 hylättyä / 12 - 17 opintopistettä: 4 hylättyä

9- kurssia: 3 hylättyä / 18  - opintopistettä: 6 hylättyä

Mikäli opiskelijalle tulee hylättyjä opintosuorituksia hänen on pyrittävä suorittamaan ne hyväksytysti mahdollisimman pian seuraavassa uusintakuulustelussa. Opiskelijan on seurattava opintokertymäänsä ja otettava tarvittaessa yhteys ryhmänohjaajaan tai opinto-ohjaajaan.

Hylättyjä koulukohtaisia opintoja ei lasketa lopulliseen kurssimäärään. Mikäli päättötodistuksen edellyttämä oppimäärä tulee muuten täyteen on opiskelijalla oikeus poistaa keskeneräiset syventävät ja soveltavat opinnot todistuksestaan ennen päättötodistuksen saamista. Oppiaineen päättöarvosana määräytyy  kurssien/opintojaksojen arvosanojen keskiarvosta pyöristettynä aritmeettisesti lähempään kokonaislukuun. Viimeisen opintovuoden opintomenestys voidaan ottaa huomioon korottavasti päättöarvosanaa määrättäessä. Päättötodistukseen tulevaa arvosanaa voidaan korottaa suullisissa kuulusteluissa erikseen ilmoitettavalla tavalla.

Numeroin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä.

Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan oppimäärä käsittää vain yhden kurssin/opintojakson (2 op) sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia/opintojaksoa.  Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti kansliaan hyvissä ajoin ennen päättötodistuksen saamista erikseen ilmoitettavalla tavalla.


Matematiikan oppimäärän vaihtaminen

Opiskelijalla on oikeus vaihtaa matematiikan oppimäärä kesken lukio-opintojen. Vaihdettaessa pitkästä matematiikasta lyhyeen opintoja luetaan hyväksi kurssioppaan ohjeen mukaan. Jos opiskelija pyytää, hänelle tulee järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä lyhyemmästä pitempään oppimäärään voidaan opiskelijalta edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen.

Pitkän matematiikan hylätty kurssi/opintojakso (arvosana 4 ), jolle ei ole vastaavuutta lyhyellä matematiikalla, merkitään arvioinnilla H (hylätty) eikä sitä lasketa opintosuoritukseksi.

Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän opintoja oppimäärää vaihtamatta. Tällöin kyseiset opintokokonaisuudet voidaan lukea hyväksi opiskelijan varsinaisen oppimäärän paikallisiksi syventäviksi tai paikallisiksi soveltaviksi opinnoiksi.