Taito- ja taideaineet

Taito- ja taideaineisiin kuuluvat lukiossa liikunta, musiikki ja kuvataide.
Kaikissa on kaksi pakollista kurssia ja kolme valtakunnallista syventävää kurssia.
Musiikissa ja kuvataiteessa on jommasta kummasta valittava kaksi kurssia ja toisesta yksi kurssi pakollisena.

Koulussamme on laaja tarjonta kaikissa taito- ja taideaineissa. Näissä aineissa voi myös suorittaa valtakunnallisen lukiodiplomin, josta saa myös lukiokurssin. Diplomilla voi saada lisäpisteitä haettaessa ko. alan jatko-opintoihin. Diplomit arvostellaan asteikolla 1-5 ja niistä saa erillisen todistuksen.