Koulukuraattorin palvelut

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorin työhön sisältyy opiskelijan kanssa käytävät keskustelut, tarvittaessa opiskelijan ohjaaminen muiden palveluiden piiriin, opiskelijahuoltotyöryhmien toimintaan osallistuminen, opettajien konsultoiminen ja osallistuminen koulun ja opetuksen kehittämiseen.

Koulukuraattorin työn tavoitteena on nuoren hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen tukeminen, auttaa nuorta koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa (mm. poissaolot, opiskelumotivaatio, stressi) ja auttaa ja tukea koulun ulkopuolisissa asioissa (seurusteluasiat, muut ihmissuhteet, päihteiden käyttö ym.).

Opiskelijat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin omatoimisesti tai tulla asioimaan mm. huoltajien tai opettajan ohjaamana. Koulukuraattori tekee yhteistyötä koulun henkilökunnan lisäksi joskus opiskelijan perheen ja nuoren kanssa työskentelevien muiden tahojen kanssa, erityisesti lapsiperheiden sosiaalityöntekijöiden ja perheneuvolan kanssa.