Mentorointi

Mikä ihmeen mentorointi?

Mentoroinnissa mentori (korkeakouluopiskelija) jakaa omia oppejaan ja kokemuksiaan lukiosta ja lukion jälkeisistä jatko-opinnoista sekä työelämästä, jotka parhaimmillaan auttavat aktoria lukio-opinnoissa jaksamisessa ja pärjäämisessä sekä lukion jälkeisen elämän suunnittelussa.

Lukiolainen eli aktori on opiskelija, ketä mentoroidaan hänen tarpeidensa ja mielenkiinnonkohteiden mukaan. Aiheita voivat olla esimerkiksi lukion jälkeiset opinnot, hyvinvointi, lukioaikaiset opinnot, työelämä tai kaverisuhteet! Aktoriksi soveltuvat erinomaisesti toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat.

Korkeakouluopiskelija eli mentori on oman koulun alumni tai jonkin korkeakoulun opiskelija, kuka mentoroi aktoria. Mentorin ei tarvitse toimia opettajana tai asiantuntijana, vaan ennemminkin vertaistukena ja kuuntelevana osapuolena.

Tavoitteenamme on mentoroinnin avulla tarjota yhä useammalle lukiolaiselle mahdollisuus yksilölliseen ja käytännönläheiseen tulevaisuuden suunnitteluun ja tarvittavien taitojen kartuttamiseen opintojensa aikana, sekä lisätä heidän tietämystään erilaisista jatko-opintomahdollisuuksista. Etsimme mentoreiksi laajasti eri koulutusalojen opiskelijoita, joilta löytyy paloa auttaa nuoria löytämään omat urapolkunsa ja samalla edistää omia opintojaan.

Mentorointiohjelma on järjestetty osana #rajatontyöelämä ESR-hanketta.

 

Haluaisitko mentoroinnin osaksi lukiosi toimintaa? Olemme saaneet valtavan hyvää palautetta mentoroinnista, haluamme auttaa mahdollisimman montaa lukiota ja korkeakoulua saamaan tämän toimintamallin osaksi arkeaan! Olkaa siis rohkeasti yhteydessä, mikäli koette, että tämä voisi toimia myös teidän koulussanne.


Kuvassa on kaavio, jossa on koottuna mentoroinnin hyödyt.
Kooste mentoroinnin hyödyistä ja hyötyjistä

Yhteyshenkilö:


Alina Suni
Hanketyöntekijä, yrittäjyys ja 
työelämätaidot
alina.suni@kangasala.fi 
040 355 4240 


Kuva on koristekuva.
Mentorointi osa opintojen ohjausta

Yhteyshenkilö:


Päivi Poutiainen 
Opinto-ohjaaja ja erityisopettaja
paivi.poutiainen@kangasala.fi  
050 548 4026