Itsenäinen suoritus

Opettajan ja rehtorin luvalla jonkin opintojakson voi suorittaa myös itsenäisesti opiskellen eli opetukseen osallistumatta niin kuin opetussuunnitelmassa määritellään. Opettaja antaa tällöin opiskelijalle opiskeluohjeet ja -materiaalia. Kokeen voi suorittaa joko uusintapäivänä tai jonkin toisen opiskeluryhmän koepäivänä. Taito- ja taideaineiden opintoja ei kuitenkaan voi suorittaa tenttimällä. 

Itsenäisesti suoritetusta opintojaksosta on saatava hyväksytty arvosana, eli hylätystä suorituksesta ei saa merkintää. Itsenäisesti suoritettu opintojaksoon vaaditaan vastaavat työt kuin opintojaksolla.

Itsenäisestä opiskelusta tehdään aina kirjallinen sopimus opinto-ohjaajan, opettajan ja opiskelijan kesken. Kaavakkeita saa kanslian viereisestä hyllystä. Lisätietoja opinto-ohjaajalta tai rehtoreilta.

Itsenäisen suorituksen lomake: ITS.SUORITUSlomake2010.doc 35 KB