Itsenäinen suoritus

Opettajan ja rehtorin luvalla jonkin opintojakson/kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti opiskellen eli opetukseen osallistumatta niin kuin opetussuunnitelmassa määritellään. Opettaja antaa tällöin opiskelijalle opiskeluohjeet ja -materiaalia. Kokeen voi suorittaa joko uusintapäivänä tai jonkin toisen opiskeluryhmän koepäivänä. Taito- ja taideaineiden opintoja ei kuitenkaan voi suorittaa tenttimällä. 

Tenttimällä suoritetusta opintojaksosta/kurssista on saatava hyväksytty arvosana, eli hylätystä suorituksesta ei saa merkintää. Itsenäisesti suoritettu opintojakso/kurssi vaatii vähintään vastaavat työt kuin opintojaksolla/kurssilla.

Itsenäisestä opiskelusta tehdään aina kirjallinen sopimus opinto-ohjaajan, opettajan ja opiskelijan kesken. Kaavakkeita saa kanslian viereisestä hyllystä. Lisätietoja opinto-ohjaajalta tai rehtoreilta.

Itsenäisen suorituksen lomake: ITS.SUORITUSlomake2010.doc 35 KB