Liikunta

Pakolliset opintojaksot

 

LI1 Oppiva liikkuja (2 op) 1 vsk.

Opiskelija harjaannuttaa monipuolisesti liikuntataitojaan, fyysisiä ominaisuuksiaan ja kehollista ilmaisuaan soveltaen niitä eri liikuntamuotoihin ja -ympäristöihin. Opiskelija saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä. 

LI2 Aktiivinen elämä (2op) 2 vsk.

Opintojakson tavoitteena on ohjata ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto.

 

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 

LI3 Uudet mahdollisuudet (2op) 2/ 3 vsk.

Opintojaksossa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin liikuntamahdollisuuksiin ja uusiin lajeihin. Tavoitteena on uuden liikuntaharrastuksen löytäminen teoreettisen opiskelun vastapainoksi. Suositellaan valittavaksi lukio-opintojen loppuvaiheessa. Tutustutaan mm. padeliin, golfiin, keilaukseen.

LI4 Yhdessä liikkuen (2op) 1/ 2 vsk.

Opintojakson tavoitteena on edistää opiskelijaryhmän yhteistoimintaa ja aktiivista osallisuutta. Sisältönä voi olla projektiluontoinen kokonaisuus tai muu yhdessä toteutettava liikunta.  Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan Suoraman liikuntahallilla  - lajein kuntosaliharjoittelu ja mailapelit.

LI5 Virkistystä liikunnasta (2op) (tarkoitettu lähinnä 1. vuoden opiskelijoille)

Opintojakson tavoitteena on edistää opiskelijan psyykkistä jaksamista, myönteistä minäkuvaa ja fyysistä toimintakykyä liikunnan avulla. Opetuksessa korostuu liikunnan ilo ja virkistys. Oppilaiden toiveiden mukaan sisältö suunnitellaan yhdessä, lajeina mm. pallopelit.

 

Koulukohtaiset opintojaksot

 

LI6 Liiku tanssien (2op) 2 vsk.

Tavoitteena oppia erilaisia salonki- ja paritansseja. Tavoitteena on myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Jakson päätteeksi Vanhojen päivänä esitetään opitut tanssikoreografiat tanssinäytöksessä. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LI7 Terveyttä liikkuen (2op) 3 vsk.

Opintojakson tavoitteena on syventää fyysiseen toimintakykyyn liittyviä tietoja ja taitoja. Jaksolla laaditaan henkilökohtainen liikuntaohjelma, jossa opiskelijalla on mahdollista suunnitella ja toteuttaa oppitunteja osin myös itsenäisesti. Liikuntateknologiaa käytetään hyväksi mahdollisuuksien mukaan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. Opintojakso on mahdollista suorittaa osittain itsenäisesti. Pääpaino fyysisen toimintakyvyn edistäminen.

LI8 Lasten ja nuorten liikunnanohjaus (2op) 2/ 3 vsk.

Opintojakson tavoitteena on oppia 3-12-vuotiaiden lasten liikunnanohjauksen teorian ja käytännön perusteita.  Käytännön harjoitukset tehdään yhteistyössä päiväkotien, alakoulujen ja liikuntaseurojen kanssa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LI9 Kuntosaliharjoittelun ABC (2op) 2/ 3 vsk.

Opintojaksolla tutustutaan kuntosaliharjoittelun perusteisiin niin tietojen kuin taitojen osalta. Tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella yksilöllisen kuntosaliohjelman. Jakso ei ole sidoksissa lukujärjestykseen ja ilmoittautuminen tapahtuu ottamalla yhteyttä liikunnanopettajaan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LI10 Liikuntatutor (2op)  2 vsk.

Liikuntatutor suunnittelee ja toteuttaa lukuvuoden aikana erilaisia liikuntatuokioita (esimerkiksi turnaukset eri lajeissa) välitunnilla ja hyppytunneilla. Toiminta voi olla myös kerhomuotoista toimintaa sekä mahdollisesti liikuntapäivien suunnittelua. Jos olet organisointikykyinen ja kykenet itsenäiseen sekä pienryhmätyöskentelyyn ja haluat kokemusta liikunnan ohjaamisesta niin ota yhteyttä liikunnanopettajiin. Opintojakso on ensisijaisesti suunnattu toisen vuoden opiskelijoille.

LI11 Talviliikunta (2op) (tarkoitettu 1.vuoden ja 2. vuoden opiskelijoille)

Opintojakson tavoitteena on syventää laskettelutaitoja eri välineillä ja tekniikoilla ja myös yhteistyö-ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Opintojakso pyritään toteuttamaan noin viikon mittaisena leirikouluna ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LI12 Elämyksiä liikkuen (2op)

Opintojakson tavoitteena on kokea uusia ja erilaisia seikkailu- ja luontoliikuntaelämyksiä. Tavoitteena on myös yhteistyö-ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen erilaisissa ryhmissä työskennellen. Sisältönä jaksolla on esimerkiksi vaellus, maastopyöräily, melonta, maastoratsastus, kalliokiipeily ja koskenlasku. Opintojakso pyritään toteuttamaan noin viikon mittaisena leirikouluna ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä.