Lukiosta valmistuminen

Lukiosta valmistuminen

Lukiosta valmistuminen edellyttää:

1) osallistumisoikeutta ylioppilaskirjoitukseen (pakolliset opinnot ko. aineesta opiskeltu).

2) ylioppilaskirjoitusten läpäisemistä

3) lukion oppimäärään kuuluvien opintojensuorittamista

Ylioppilaskokeeseen saa osallistua, kun on opiskellut kyseisen aineen pakolliset opinnot, muussa tapauksessa opiskelijan on anottava kirjallisesti hyvissä ajoin rehtorilta lupaa osallistua kokeeseen. Kielten lyhyen oppimäärän kokeeseen voi osallistua, kun on opiskellut vähintään kuusi opintojaksoa. Kokeiden tehtävät laaditaan valtakunnallisten pakollisten ja syventävien opintojen pohjalta. Käsite opiskellut tarkoittaa, että opintojaksoista on jokin arvosana 4-10.