Ortodoksinen uskonto

Pakolliset opinnot


UO1 Uskonto ilmiönä - ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam  (2op) 1 vsk.

Opintojaksolla käsitellään kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin historiaa, keskeisiä piirteitä sekä uskontojen vaikutusta ortodoksisesta näkökulmasta. Jaksolla tarkastellaan uskontoa ilmiönä ajankohtaiset teemat huomioiden. 

UO2 Ortodoksisuus maailmassa (2op) 2 vsk.

Opintojaksolla käsitellään ortodoksisen kirkon historiaa, rakennetta ja käytänteitä sekä erityispiirteitä Suomessa ja maailmalla. Tutustutaan ortodoksisen kirkon oppiin, etiikkaan ja ihmiskäsitykseen. Aihepiirejä tarkastellaan yksilön ja yhteisön näkökulmasta.  Opintojaksolla perehdytään Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteisiin ja ekumeniaan.


Valtakunnalliset syventävät opinnot


UO3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä  (2op)

Opintojaksolla  tutustutaan Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin sekä luonnonuskontoihin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin.Jakso antaa valmiuksia toimia erilaisissa kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja työelämässä.

UO4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa  (2op)

Opintojaksolla perehdytään suomalaiseen uskonnollisuuteen ennen ja nyt.Jakso antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin sekä toimimiseen yhteiskunnan jäsenenä oman uskonnon lähtökohdista käsin.

UO5 Ortodoksisuuden ja taiteen vuorovaikutus  (2op)

Opintojaksolla  tutustutaan ortodoksiseen taiteeseen ja erityispiirteisiin. Jaksolla perehdytään myös muiden uskontojen taiteen ilmaisumuotoihin. Lisäksi tutkitaan uskonnon vaikutusta nyky- ja populaaritaiteessa.

UO6 Ortodoksisuus, tiede ja media (2op)

Opintojaksolla tutustutaan mediassa esiintyviin ajankohtaisiin uskonnollisiin teemoihin. Jaksolla tarkastellaan median antamaa kuvaa ortodoksisuudesta sekä uskonnon ja median välisiä suhteita. Opiskelija osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin.