Järjestyssäännöt

6.2.1. Tavoitteet

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on luoda kouluyhteisön jäsenille viihtyisä ja turvallinen työympäristö.

6.2.2. Yleistä

Kangasalan lukion järjestyssäännöt koskevat koulun aluetta sekä koulun järjestämiä tilaisuuksia koulussa ja sen ulkopuolella. Koulualueella tarkoitetaan koulurakennusta tontteineen, tieosuuksia koulun ja tontin ympärillä ja tien toisella puolella olevaa pysäköintialuetta.

6.2.3. Päivittäinen toiminta

Kouluyhteisön jäsenet käyttäytyvät toisiaan kohtaan asiallisesti, ystävällisesti ja oikeudenmukaisesti. Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti. Tunneille tullaan ajoissa ja ulkovaatteet jätetään luokkahuoneen ulkopuolelle. Opetustilanteissa matkapuhelimet pidetään suljettuina/äänettöminä laukussa, ellei opettaja toisin ilmoita. Välituntien ajaksi luokista poistutaan. Välitunnilla voi oleskella ulkona tai sisällä. Kaikissa koulun tiloissa noudatetaan siisteyttä ja järjestystä. Koulun omaisuutta käsitellään huolellisesti. Mahdollisista vahingoista on viipymättä ilmoitettava rehtorille, jollekin opettajalle tai talonmiehelle. Vahingon tekijä on korvausvelvollinen muille henkilöille tai yhteisön omaisuudelle tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamistaan vahingoista. Tapaturmista ilmoitetaan välittömästi terveydenhoitajalle, jollekin opettajalle tai talonmiehelle sekä annetaan tarvittava ensiapu.

6.2.4. Vapaa-ajan toiminta

Koulun tiloissa tapahtuvassa oppilaiden vapaa-ajan toiminnassa tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä ja erikseen annettuja ohjeita. Erityisesti on huolehdittava ikkunoiden ja ovien sulkemisesta käytön jälkeen.

6.2.5. Poissaolot

Poissaoloon lukiosta tulee olla lupa. Mikäli lupaa ei ole voitu hankkia etukäteen esim. sairaustapauksissa, tulee selvitys poissaolosta esittää välittömästi kun siihen on mahdollisuus. Tarkemmat menettelyohjeet annetaan lukio-oppaassa.

6.2.6. Tupakointi, päihteet ja huumeet

Tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö on kielletty koulun alueella. Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä päihteiden eikä huumeiden vaikutuksen alaisena koulussa tai koulun järjestämässä tilaisuudessa. Oppilaskunnan järjestämät tilaisuudet ovat koulun tilaisuuksia.

6.2.7. Muuta

Kangasalan lukio on hajusteeton.