Erityisopetus

"Jos opintosi eivät etene toivomallasi tavalla"

Erityisopettaja  tukee opiskelijoita erilaissa oppimisen pulmissa. Erityisopetukseen kuuluvat mm. lukemis- ja kirjoittamistaitojen testaaminen, matemaattisten taitojen kartoittaminen tarvittaessa, opiskelutaitojen ohjaus sekä tarvittavien opiskelun tukitoimien suunnittelu ja toteutus yhteistyössä aineenopettajien kanssa lukioajalle ja ylioppilaskirjoituksiin. 

Erityisopettajan huone on kansliakäytävällä 2. kerroksessa. Ajanvaraus "Opon ajanvarauksen" kautta. 


Erityisopettaja on lukiossa kaikkien opiskelijoiden apuna oppimisen ja opiskelun pulmatilanteissa. Ensisijaisesti erityisopettaja antaa pedagogista tukea ja ohjausta niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea oppimisvaikeuksien vuoksi. Painopiste on opiskelijan oppimaan oppimisen taitojen kehittämisessä, motivaation vahvistamisessa, oman oppimistyylin löytämisessä sekä itsetunnon tukemisessa oppijana. 

Erityisopettaja 

  • antaa opiskelijoille lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin sekä muihin oppimisvaikeuksiin liittyvää yksilöllistä opastusta ja ohjausta 
  • auttaa opiskelutekniikoiden harjoittelemisessa ja hiomisessa 
  • opastaa työskentelytaidoissa (mm. opiskelun aikatauluttaminen, keskittyminen, lukeminen, kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen) 
  • auttaa opiskelijan oman oppimistyylin löytämisessä ja sen hyödyntämisessä oppimisprosessissa 
  • tukee ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa auttaa mahdollisten apuvälineiden löytämisessä tukee opiskelumotivaatioon liittyvissä asioissa 
  • toimii koulun opiskelijahuoltoryhmän jäsenenä 
  • tekee testauksia mahdollisen oppimisvaikeuden selvittämiseksi 
  • laatii lukilausuntoja niitä tarvitseville ennen ylioppilaskirjoituksia
  • neuvoo erityisjärjestelyiden hakemisessa ylioppilaskirjoituksia varten 
  • ohjaa oppimistaitokurssin (OP4), jossa keskitytään mm. opiskelijoiden oman oppimistyylin ja vahvuuksien löytämiseen, oppimaan oppimisen taitojen harjoitteluun ja itsetunnon vahvistamiseen sekä lukemisen ja kirjoittamisen tekniikoihin ja harjoituksiin. 

Erityisopettajalle voi hakeutua ajanvarauksella. Lisäksi opettajat voivat havaintojensa perusteella ohjata opiskelijaa hakeutumaan erityisopettajan palveluihin.