Ev.lut.uskonto

Pakolliset opinnot


UE1 Uskonto ilmiönä -kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (2op) 1 vsk.

Opintojaksolla käsitellään uskontoa ilmiönä uskontotieteen näkökulmasta.Tarkastellaan katsomusten yleismaailmallista luonnetta ja vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan.  Opintojaksolla tutustutaan kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin keskeisiin piirteisiin, uskontojen yhteisiin juuriin ja niihin liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin. 

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko (2op) 2 vsk.

Opintojaksolla tutustutaan kristinuskon syntyyn ja sen jakautumiseen eri kirkkokunniksi.Jaksolla perehdytään kristinuskon moninaisiin ilmenemismuotoihin sekä erilaisten kristillisten suuntausten vaikutukseen sekä yhteiskuntaan että kulttuuriin historiallisesti ja nykypäivänä. 


Valtakunnalliset syventävät opinnot


UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (2op) 2 vsk.

Opintojaksolla syvennytään Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin, kuten esimerkiksi hindulaisuuteen, buddhalaisuuteen, kungfutselaisuuteen, taolaisuuteen ja shintolaisuuteen sekä luonnonuskontojen keskeisiin piirteisiin. Jaksolla tarkastellaan uskontojen vaikutusta yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä niiden ilmenemistä länsimaissa. 

UE4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (2op) 2 vsk.

Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti erilaisten katsomusten vaikutukseen suomalaisessa kulttuurissa, yhteiskunnassa ja yksilöiden elämässä. Jakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden moninaisiin muotoihin Suomessa esimerkiksi vierailuiden kautta.  

UE5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa (2op) 3 vsk.

Siniristilippumme, kielletyt hedelmät, 10-käskyä, meditoiva Buddha, suitsukkeet... yhteiskunta ympärillämme on täynnä uskontojen innoittamaa taidetta. Usein uskonnon ja taiteen välille on vaikea edes tehdä eroa. Samalla taide on yksi voimakas tapa ilmaista uskontokritiikkiä.  Opintojaksolla perehdytään uskonnon ja taiteen väliseen suhteeseen sekä uskonnon ilmenemiseen populaarikulttuurissa. 

UE6 Uskonto, tiede ja media (2op) 2 vsk.

Uskonnon ja tieteen välinen yhteys on vahva mutta välillä myös helposti räiskyvä.  Opintojaksolla jäsennetään tieteen ja uskonnon välistä yhteyttä sekä kipukohtia, joita seuraa maailmankatsomusten törmäämisestä. Ymmärrettävästi mediassa usein korostetaan konflikteja sekä ristiriitoja. Jakso auttaa jäsentämään uskonnon suhdetta tieteeseen ja mediaan.   


Koulukohtaiset opinnot


UE7 Uskonto maailmanpolitiikassa ja yhteiskunnassa (2op) 3 vsk.

Seurataan uskontojen vaikutusta maailmanpolitiikkaan. Tutkitaan, miten uskonnot näkyvät yhteiskunnassa ja tapakulttuurissa. Pyritään lisäämään maailmantapahtumien uskonnollisten taustojen ymmärtämistä. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.


UE8 (Ei tarjolla tällä hetkellä)


UE9 Uskonnon ydinkurssi (2op) 3 vsk.

Opintojaksolla perehdytään aiempien kurssien ydinkohtiin. Pyritään saavuttamaan kokonaisnäkemystä uskonnon aihesisällöistä ja hiotaan näkökulmia ja ajatusrakenteita, jotka auttavat oppilasta tarkastelemaan maailmaa teologisella ja uskontotieteellisellä lähestymistavalla. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.