Matematiikka

Pitkä vai lyhyt matematiikka

Lukioon tullessaan joudut valitsemaan joko pitkän tai lyhyen matematiikan. Lukion ensimmäinen kurssi on kaikille samansisältöinen, mutta siitä eteenpäin opiskellaan joko pitkää tai lyhyttä matematiikkaa. Kurssin aikana voi harkita vielä omaa matematiikan valintaansa. Pitkällä matematiikalla on neljä pakollista kurssia enemmän kuin lyhyellä, joten sitä opiskellaan koko lukioajan tauotta.

Pitkä matematiikka vaatii enemmän ponnisteluja, matemaattista lahjakkuutta ja kiinnostusta matematiikkaan. Mikäli sinulla on peruskoulussa matematiikka sujunut hyvin (arvosana 8-10), pidät matematiikasta tai harkitset teknillistä, lääketieteellistä tai luonnontieteellistä ammattia ( esim. diplomi-insinööri, lääkäri, arkkitehti, fyysikko, kemisti) pitkä matematiikka kannattaa valita. Pitkästä matematiikasta on hyötyä muiden aineiden opiskeluun muutenkin, vaikka et haaveilisikaan em. aloista.

Pitkän matematiikan voit vaihtaa lyhyeen matematiikkaan lukio-opintojesi aikana sopimalla asiasta opinto-ohjaajan kanssa.


Matematiikan oppimäärän vaihtaminen

Oppimäärän vaihtaminen

Kun matematiikan oppimäärää vaihdetaan pitkästä lyhyeen, suoritettuja opintoja luetaan hyväksi seuraavalla tavalla:

Pitkän oppimäärän moduuliLyhyen oppimäärän moduuli
MAA2MAB2
MAA3MAB3
MAA6MAB8
MAA8MAB5
MAA9MAB7

Koulukohtainen valinnainen MAA13 vastaa lyhyen valtakunnallista MAB6.

Muut pitkän oppimäärän mukaiset hyväksytyt suoritetut opinnot tai vaihdon yhteydessä moduuleista yli jääviä opintopisteitä vastaavat hyväksytysti suoritetut osaopinnot voivat olla lyhyen oppimäärän muita valinnaisia tai temaattisia opintoja paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

Opiskelijan siirtyessä pitkästä oppimäärästä lyhyeen oppimäärään tulee opiskelijalle hänen niin halutessa järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi.

Kun opiskelija siirtyy lyhyestä oppimäärästä pitkään oppimäärään, häneltä voidaan edellyttää täydentäviä opintoja, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. Vaihdon yhteydessä moduuleista puuttumaan jäävät opintopisteet tulee suorittaa paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän moduuleja oppimäärää vaihtamatta. Tällöin kyseiset moduulit voidaan lukea hyväksi opiskelijan varsinaisen oppimäärän muiksi valinnaisiksi tai temaattisiksi opinnoiksi paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.