Lukion koulupsykologi

Psykologin työn tavoitteena on opiskelijan psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen, ja opiskeluedellytysten edistäminen yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa. Psykologin työhön kuuluvat yksilökeskustelut opiskelijoiden kanssa, sekä yhteistyö opiskelijaterveydenhuollon ja koulun henkilökunnan, tai muiden tarpeellisten verkostojen kanssa. Tarvittaessa voidaan kartoittaa oppimisedellytyksiä psykologisen tutkimuksen avulla.

Psykologin vastaanotto

Psykologin vastaanotolla voi käydä yksittäisellä keskustelukäynnillä, tai esimerkiksi muutaman kerran mittaisen, yhdessä sovittavan jakson. Tarvittaessa psykologi voi suunnitella ja ohjata hoitoa muualle, esim nuorisopsykiatriseen työryhmään. Vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi mielialaongelmat, stressi, ahdistus, jännitys, ihmissuhteisiin liittyvät pulmat, tai joku muu mieltä askarruttava asia. Psykologiin voi ottaa yhteyttä opiskelija itse, joko Wilman välityksellä tai puhelimitse. Myös vanhemmat tai opettajat voivat olla psykologiin yhteydessä opiskelijaan liittyvissä kysymyksissä.

Keskustelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

Työhuone sijaitsee lukion hallintokäytävällä. Vastaanotolle tultaessa odotustila löytyy kanslian luukun edessä, josta opiskelija haetaan. Keskustelukäynnit ovat tavallisesti kestoltaan noin 45 minuutin mittaisia ja ne järjestetään työpäivän aikana. Tarvittaessa psykologi kirjoittaa opiskelijalle poissaolotodistuksen oppitunnin ajaksi.