Aine-esittelyt

Kuvassa opiskelijat välitunnilla Kangasalan lukion taukotiloissa.
Lukio valmentaa opiskelijoita jatko-opintoihin mm. korkea-asteelle, siksi siellä opiskellaan laajasti erilaisia yleissivistäviä aineita kielistä taito- ja taideaineisiin. Kuitenkin lukiossa voi painottaa opintonsa oman tavoitteensa mukaan esim. matemaattisiin aineisiin.