Abikertaukset

Opiskelijalla on oikeus osallistua ylioppilaskokeisiin valmentaviin kertaustilaisuuksiin ennen koetta. Ennen syksyn ja kevään ylioppilaskirjoituksia järjestämme vapaaehtoisia abikertauksia (max 3 h). Nämä tilaisuudet ovat oiva mahdollisuus kerrata koko aineen oppimäärä.

Abikertaukset ovat mahdollisuus kerrata aineen oppimäärää yhdessä opettajan kanssa. Lisäksi ne rytmittävät eri aineiden yo-kirjoituksiin valmistautumista. 

Kertauksiin ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset on tehtävä hyvissä ajoin henkilökohtaisesti kertauksen pitäjälle!

Ilmoittautuminen tapahtuu Wilman kautta, Kyselyt-välilehdellä. Täytä jokaisesta ilmoittautumisesta oma lomake.


Päättöarvosanan korottaminen

Kertauksen yhteydessä opiskelijalla on oikeus osallistua suullisiin ja/tai kirjallisiin kuulusteluihin (tentteihin, vrt. päättöarvosanan korottaminen). Tentit arvostellaan lukion yleisillä arvosteluperusteilla. Jos tentissä osoittaa selvästi parempaa oppiaineen hallintaa kuin koulutodistus osoittaa, opettaja voi nostaa päättöarvosanaa yhdellä numerolla. Tentti käsittää koko aineen oppimäärän, jonka opiskelija on opiskellut. Mikäli opiskelija haluaa mahdollisuuden kuulusteluun, on siitä ilmoitettava erikseen Wilma-viestillä kyseisen aineen opettajalle.