Oppilaskunta

Jokainen koulun opiskelija kuuluu oppilaskuntaan, joka valitsee itselleen vuosittain puheenjohtajan ja hallituksen. Oppilaskunta suunnittelee ja toteuttaa toimintaa, jonka tavoitteena on viihtyvyyden ja muiden opiskelun edellytysten parantaminen. Oppilaskunnan toimintaan ovat tervetulleita kaikki opiskelijat. Informaatiota oppilaskunnan toiminnasta saa puheenjohtajalta, luottamusoppilailta tai vuosittain vaihtuvilta ohjaavilta opettajilta. Oppilaskuntatoimintaan osallistumisella voi suorittaa soveltavan lukiokurssin. ( ks.opetussuunnitelma).

Oppilaskunnan hallitus, jäsenet lv. 2017-2018:

 

Puheenjohtaja: Aleksi Taimi

Varainhoitaja: Eeva Majara

Johannes Myllö

Eeva Majara

Aleksi Taimi

Heidi Wäre

 

Oppilaskunnan ohjaava opettaja

Tiina Piipponen