Muissa oppilaitoksissa suoritetut kurssit

Kuvassa oppilaita tauolla ja kevätaurinko paistaa sisään aulaan.

Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan, keskeiseltä sisällöltään sekä pituudeltaan lukion opetussuunnitelman mukaisia. Suositeltavaa on että opiskelija pyytää lupaa muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta ennen mainittujen opintojen aloittamista. Luvan myöntää rehtori, joka myös tekee päätöksen opintojen hyväksi lukemisesta.

Opintoja voi suorittaa mm. Tampereen Kesäyliopistossa ja suorittaa lukion joitakin kursseja, kertauskursseja tai yliopiston kursseja. Niitä voi sisällyttää lukion oppimäärään.

Tarkempia tietoja saa rehtorilta ja opinto-ohjaajalta.