Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot

Kuvassa balettiopsiton esitys lukiolaisille. Lukio-opintoihin voi sisällyttää muissa oppilaitoksissa suoritettuja opintoja.
Lukio-opintoihin voi sisällyttää muissa oppilaitoksissa suoritettuja opintoja. Esimerkiksi musiikkiopistossa tehdyt opinnot ovat sellaisia.

Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan, keskeiseltä sisällöltään sekä pituudeltaan lukion opetussuunnitelman mukaisia. Suositeltavaa on että opiskelija pyytää lupaa muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta ennen mainittujen opintojen aloittamista. Luvan myöntää rehtori, joka myös tekee päätöksen opintojen hyväksi lukemisesta.

Opintoja voi suorittaa mm. Tampereen Kesäyliopistossa , jossa on tarjolla lukion pakollisia opintoja, ylioppilaskokeisiin kertaavia opintoja ja yliopiston kursseja. Kurssit löytyvät Korota-tarjottimelta. Niitä voi sisällyttää lukion oppimäärään. Korota-opinnot ovat Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen kesäyliopiston tarjoamia kursseja. Kesäyliopiston kesäkuun 2024 lukiokurssien ohjelma löytyy myös kesäyliopiston sivuilta https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/lukio-opiskelijoille/materiaalipankki/.

Tarkempia tietoja saa rehtorilta ja opinto-ohjaajalta.