Muissa oppilaitoksissa suoritetut kurssit

Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan, keskeiseltä sisällöltään sekä pituudeltaan lukion opetussuunnitelman mukaisia. Suositeltavaa on että opiskelija pyytää lupaa muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta ennen mainittujen opintojen aloittamista. Luvan myöntää rehtori, joka myös tekee päätöksen opintojen hyväksi lukemisesta.

Opintoja voi suorittaa myös Pirkanmaan maakunnallisen verkkokurssitarjottimen kautta. Verkko-opintoja löytyy myös valtakunnallisessa etälukiossa

Tarkempia tietoja saa rehtorilta ja opinto-ohjaajalta.