Maantiede

Pakollinen opintojakso

 

GE1 Maailma muutoksessa (2 op)

Opintojaksolla tutustutaan muuttuvaan maailmaan ja alueellisiin ongelmiin geomedian keinoin. Opintojaksolla käsitellään luonnonriskejä, ympäristöriskejä ja ihmiskunnan riskejä sekä seurataan näihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia ja uutisointia. Opintojaksolla kerrataan maantieteellistä nimistöä.  

GE1 +HI1 Muuttuva maailma (4 op)  1vsk.

Opintojaksolla tarkastellaan ihmisen ja luonnon välistä riippuvuussuhdetta ja sen muutoksia menneisyydessä, nykyaikana ja tulevaisuudessa. Aiheina ovat esimerkiksi ympäristötuhot, kaupungistumisen uhat ja ehtyvät luonnonvarat. Opintojakso antaa valmiuksia moniulotteisten ilmiöiden ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen sekä lisää ymmärrystä kulttuurisesta monimuotoisuudesta ja luonnonympäristön merkityksestä.

 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

 

GE2 Sininen planeetta  (2 op)  2vsk.

Opintojaksolla syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta, esimerkiksi ilmasto ja sää, laattaliikunnot sekä maiseman muodostuminen. Keskeisinä näkökulmina ovat planetaarisuus ja maapallon vyöhykkeisyys.  

GE3 Yhteinen maailma (2 op)  2/3 vsk. 

Opintojaksolla pohditaan ajankohtaisia ihmismaantieteen ilmiöitä kuten väestönkasvu, muuttoliikkeet, kaupungistuminen, luonnonvarat, verkostoituminen sekä kehittyneisyys. Näitä tarkastellaan sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti. Opintojaksolla opitaan vaihtoehtoja, joilla edistetään kestävää tulevaisuutta.    

GE4 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta (2 op) 2. ja 3. opintojakson jälkeen,  3vsk.

Opintojaksolla sovelletaan maantieteellisiä tietoja ja taitoja omassa tutkielmassa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektissa. Keskeisiä näkökulmia ovat maailmanlaajuiset kehitystrendit,  geomedian, esimerkiksi paikkatiedon, käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa sekä osallistuva suunnittelu. Opintojaksolla tarkastellaan geomedian käyttöä arjessa, työelämässä ja kestävän tulevaisuuden toteuttamisessa. 

 

Koulukohtaiset opintojaksot

 

GE5 Lukion maantieteen kertauskurssi (2 op)  3 vsk.

Opintojaksolla täydennetään ja syvennetään edellisillä opintojaksoilla opittuja maantieteellisiä tietoja ja taitoja, sekä valmistaudutaan ylioppilaskirjoitusten reaalikokeeseen ja korkeakoulujen pääsykokeisiin.