Lyhyt matematiikka

Pakolliset opinnot

(Huom! pakolliset kurssit suoritettava numerojärjestyksessä)

MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt (2op)   1 vsk.

Opintojakson tavoitteena on oppia luottamaan omiin matemaattisiin taitoihin. Jokapäiväisten ongelmien ratkaisemisessa käytetään verrannollisuutta, lineaarista riippuvuutta, yhtälöitä ja yhtälöpareja. Opitaan toisen asteen polynomifunktio ja yhtälö.  

MAB3 Geometria (2op)  1 vsk.

Ratkaistaan käytännön ongelmia yhdenmuotoisuuden, suorakulmaisen kolmion geometrian ja koordinaatiston avulla. Vahvistetaan tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden piirtämistä sekä pinta-alojen ja tilavuuksien määrittämistä.  

MAB4 Matemaattisia malleja (2op)   1 vsk.

Ongelmissa sovelletaan lineaarista ja eksponentiaalista mallia sekä käytetään lukujonoja (matemaattisina malleina). Arvioidaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta. Ratkaistaan potenssi- ja eksponenttiyhtälöitä.   

MAB5 Tilastot ja todennäköisyys (2op)   2 vsk.

Opintojakson käsitellään ja tulkitaan tilastollisia aineistoja diskreettien jakaumien tunnuslukujen, regression ja korrelaation avulla. Lisäksi perehdytään todennäköisyyslaskennan perusteisiin.  

MAB6 Talousmatematiikan alkeet (1op)   +

MAB7 Talousmatematiikka (1op) 2 vsk.

Opintojaksojen tavoitteena on oppia ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä laskennallisesta näkökulmasta. Opintojakso antaa valmiuksia oman talouden suunnitteluun sekä tukee yrittäjyyden ja taloustiedon opiskelua.  


Valtakunnalliset valinnaiset opinnot  


MAB8 Matemaattinen analyysi  (2op) 2 vsk.

Tutkitaan funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin. Opetellaan derivaatan käsite muutosnopeuden mittana sekä tutkitaan polynomifunktion kulkua derivaatan avulla. Määritetään sovellusten yhteydessä polynomifunktion suurin ja pienin arvo.    

MAB9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (2op)   2 vsk.

Vahvistetaan tilastojen käsittelytaitoja sekä määritetään tilastollisia tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä jatkuvien jakaumien avulla hyödyntäen teknisiä apuvälineitä. 


Koulukohtaiset opinnot


MAB10 Lyhyen matematiikan kokonaiskuva (2op) 3 vsk.

Opintojaksolla kerrataan ja syvennetään koko oppimäärää. Kertauskurssi YO-kokeeseen.

MAB11 Lyhyen matematiikan laskurutiini (2op) 3 vsk.

Opintojaksolla lasketaan pääosin käsin ja hankitaan rutiinia Ylioppilaskokeen A-osan tehtäviin

MAB12 Ohjelmistot Matematiikassa (2op) 3 vsk.

Opintojaksolla vahvistetaan CAS-laskennan ja Geometriaohjelmistojen osaamista. Hankitaan valmiuksia Ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintoihin.