Opinto-ohjaus

Kuvassa ClipArt-kuva kansiosta koristeena.

 

Opinto-ohjaajina toimivat Ismo Tahvanainen (jokaisen ikäluokan ryhmänohjausryhmät C-F) ja Päivi Poutiainen (ryhmänohjausryhmät A ja B)

 

OP1 ja OP2 ovat pakolliset kurssit (katso sisällöt Opetussuunnitelma-välilehdeltä).

OP1 suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana hajautetusti. Kurssin oppitunnit alkavat 1. jaksossa LI1-kurssin ohessa.

OP2  toisen ja kolmannen lukuvuoden aikana hajautetusti. Tuntien sijoittelusta lukujärjestykseen informoi opinto-ohjaaja. Kurssi alkaa oppitunneilla 2. vuoden 2. jaksossa.

OP3 on syventävä tutor-kurssi. Se suoritetaan hajautetusti ensimmäisen vuoden keväällä ja toisen opiskeluvuoden aikana. Lisätietoja opinto-ohjaaja Päivi Poutiaiselta.

OP4-kurssi on syventävä Oma oppiminen haltuun -kurssi. Seuraa ilmoittelua lukuvuoden aikana kurssin sijoittumisesta lukujärjestykseen. Lisätietoja opinto-ohjaaja Päivi Poutiaiselta.

Opinto-ohjaukseen kuuluu myös henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta opiskeluun, ylioppilaskirjoituksiin, uranvalintaan ja jatkokoulutukseen hakeutumiseen liittyvissä asioissa. Opiskelija voi varata ajan koulun kotisivuilta löytyvän ajanvaraus-linkin kautta sähköisesti. Yksinkertaiset asiat kuten kurssimuutokset voidaan hoitaa myös suoraan Wilman kautta viestitellen.

Opiskelijalla on oikeus tutustua työelämään yksilöllisesti haluamanaan aikana 1-2 päivää. Sopimus tehdään opinto-ohjaajan kanssa, joka kuittaa poissaolon. Työelämään tutustumiseen liittyy aina kirjallinen raportointi.

Opinto-ohjaajan tehtäviin kuuluvat:
- uranvalinnan ja jatkokoulutuksen ohjaus
- opinto-ohjauksen kurssien pitäminen
- ohjauksen suunnittelu ja koordinointi
- opiskelusuunnitelmaohjaus ja muutosten kirjaaminen
- yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa
- työelämään tutustumisen järjestäminen

Jokaisella opiskelijalla on ryhmänohjaaja. Hänen tehtävänsä ovat seuraavat:
- perehdyttää uuden opiskelijan lukion käytänteisiin
- haastattelee opiskelijan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana
- pitää ryhmänohjaustuokiot
- seuraa opiskelijan opintomenestystä ja edistymistä
- järjestää mahdollisuuden henkilökohtaisiin tapaamisiin
- organisoi ryhmänsä toiminnan eri tilaisuuksissa
- hoitaa yhteyksiä opiskelijan kotiin

Ryhmänohjaaja on lähiohjaaja (vrt. luokanvalvoja), jolla on noin 25 opiskelijan ohjausvastuu. Älä epäröi kääntyä hänen tai opinto-ohjaajan puoleen epäselvissä asioissa.
Ryhmänohjaustuokiot pidetään pääsääntöisesti kerran viikossa.
Tarkista oman ryhmäsi tuokion aika ja paikka ryhmänohjaajaltasi! Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden apuna toimivat myös tutorit, jotka ovat 2. vuoden opiskelijoita. He auttavat opiskeluun liittyvissä kysymyksissä ja toimivat vertaisapuna lukiotulokkaille.