Opiskelun käytänteitä

Kuvassa lukion aulasta näkymä hallintotiloihin päin.
Kansliassa sijaitsevat rehtoreiden työhuoneiden lisäksi kanslistin, opinto-ohjaajan ja kuraattorin vastaanottotilat.