Opintojakson uusiminen

Opintopiste-kertymään ei lasketa keskeytettyä (K), täydennettävää (T) eikä hylättyä (H) opintojaksoa. Arvosanalla neljä (4) suoritettu valtakunnallinen opintojakso lasketaan opintopiste, jos oppiaineen oppimäärä täyttyy hyväksyttävästi. LOPS2021:n mukaan opiskelevilla valinnaisten valtakunnallisten hylättyjä (4) arvosanoja voidaan jättää pois oppimäärästä opiskelijan pyynnöstä.

Hylätyt opintosuoritukset tulisi paikata heti seuraavissa uusintakuulusteluissa tai vastaavan opintokokonaisuuden päättökokeessa. Hylätty opintojakso on mahdollista suorittaa uusintakuulustelussa yhden kerran, jonka jälkeen se on otettava tarvittaessa uudestaan opiskeluohjelmaan. 

Uusintakuulusteluja järjestetään viisi kertaa vuodessa pääsääntöisesti n. kaksi viikkoa kunkin jakson jälkeen. Sitova ilmoittautuminen uuden jakson alussa n. viikkoa ennen koetta kirjallisesti Wilmaan kohtaan Kyselyt. Sairastapauksissa osallistuminen kokeeseen on peruttava ennen koetta kansliaan.


Uusintakuulusteluun voivat osallistua:

- hylättyä suoritustaan ensimmäistä kertaa korottavat
- päättö- tai osakokeesta hyväksyttävästä syystä poissa olleet (sairaus tai lupa)

Uusintakuulusteluun eivät voi osallistua:

- päättökokeesta ilman hyväksyttyä syytä poissa olleet
- uusintakoepäivänä oppitunneilta poissa olleet


Hyväksytyn opintojakson voi uusia opiskelemalla se uudestaan. Ota yhteys opinto-ohjaajaan.