LOPS2016:n mukaan opiskelevat

Opintotuki

Lukio-opintoihin voi saada opintotukea. Opintotuki koostuu opintorahasta, opintorahan oppimateriaalilisästä sekä opintolainan valtiontakauksesta. Tukea saadaksesi opintojesi tulee olla päätoimista. Lukio-opinnot ovat päätoimisia, kun opintojen laajuus on vähintään 75 kurssia ja kunakin lukukautena osallistut vähintään 10 kurssiin tai osallistut vähintään kahteen yo-tutkintoon kuuluvaan kokeeseen.

Opintorahan suuruus määräytyy mm. opiskelijan iän, siviilisäädyn ja asumismuodon mukaan. Opintoraha on veronalaista tuloa. Lukio-opintoihin opintoraha myönnetään aluksi kolmeksi ensimmäiseksi opintovuodeksi, voit kuitenkin hakea tukea myös neljännelle vuodelle, jos opintosi jatkuvat päätoimisina. Jos valmistut suunniteltua aikaisemmin tai keskeytät opintosi, muista lakkauttaa opintotuki.

Opintorahan oppimateriaalilisää voi saada myös alle 17-vuotias opiskelija, jos vanhempien yhteenlasketut tulot ovat enintään 41 100 e/v. Oppimateriaalilisä on 47,26 e/kk ja sitä haetaan opintotukihakemuksella. Opintolainan valtiontakausta voi hakea opintorahan yhteydessä Kelasta. Valtiontakaus tarkoittaa, että Kela ottaa vastuun lainan takaisinmaksusta, jos et pysty maksamaan lainaa pankille. Kela perii lainan kuitenkin sinulta takaisin. Opintolainan myöntää pankki. Saatuasi Kelalta päätöksen valtiontakauksesta voit käydä pankissasi neuvottelemassa lainasta ja sen ehdoista.

Opintotuen hakulomakkeita saa Kelan paikallistoimistosta, koulun kansliasta tai internetistä www.kela.fi.


Asumistuki

Suomessa vuokralla asuva opiskelija voi saada yleistä asumistukea. Voit hakea yleistä asumistukea Kelan asiointipalvelussa. Lisätietoja löydät internetistä www.kela.fi/yleinen-asumistuki


Koulumatkatuki

Voit saada koulumatkatukea, jos

  • koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan
  • koulumatkasi kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa (eräitä poikkeuksia) ja
  • teet vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa viikossa.

Voit saada koulumatkatukea alle 54 euron kuukausittaisiin kustannuksiin, jos käytät koulukuljetusta tai itsejärjestettyä kulkutapaa. Tampereen Nysse-liikenne on poikkeuksellisesti koulukuljetusta.

Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä. Jos tämä lyhin reitti on alle 10 kilometriä, et voi saada koulumatkatukea, vaikka linja-auton kulkema matka olisi pidempi. Koulumatkatukea maksetaan vain kokonaiselta kalenterikuukaudelta ja kuukaudessa tulee olla vähintään 18 tukeen oikeuttavaan aikaan kuuluvaa päivää.

Koulumatkatukea on haettava erikseen joka lukuvuodeksi. Hakulomakkeita saa Kelan paikallistoimistosta, koulun kansliasta tai internetistä www.kela.fi. Koulumatkatukea voidaan myöntää aikaisintaan hakemuskuukautta edeltävän kuukauden alusta lukien. Hakemus palautetaan koulun kansliaan.

Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan kaikista hakemuksen jättämisen jälkeen tapahtuneista muutoksista, joilla on vaikutus hänelle myönnettyyn opinto- ja/tai koulumatkatukeen.'


Opiskelutodistus matkustusta varten

Lukiolaisten liiton korttia näyttämällä saat opiskelija-alennuksen matkustaessasi kaukoliikenteen busseilla tai VR:n junilla. Jos et ole hankkinut lukiolaisten liiton korttia, alennuksen saat myös Matkahuollon opiskelijakortilla. Kortin voit hankkia matkahuollon toimipaikoista tai lippuja myyviltä matkahuoltoasiamiehiltä. Korttia hakeaksesi tarvitset koulun kansliasta matkahuollon opiskelijatodistuksen sekä passikuvan. Opiskelijakortti on ilmainen, mutta voimassaolotarra maksaa noin 10 euroa. Junassa voit todistaa oikeutesi opiskelija-alennukseen myös oppilaitoksen allekirjoituksella ja leimalla varustetulla tilapäisellä todistuksella, joka on voimassa 3 kk allekirjoituspäiväyksestä.