Ortodoksinen uskonto

ORTODOKSINEN USKONTO

Pakolliset kurssit

UO1 Uskonto ilmiönä – ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam

Kurssilla käsitellään kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin historiaa, keskeisiä piirteitä sekä uskontojen vaikutusta ortodoksisesta näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan uskontoa ilmiönä ajankohtaiset teemat huomioiden.

UO2 Ortodoksisuus maailmassa

Kurssilla käsitellään ortodoksisen kirkon historiaa, rakennetta ja käytänteitä sekä erityispiirteitä Suomessa ja maailmalla. Kurssilla tutustutaan ortodoksisen kirkon oppiin, etiikkaan ja ihmiskäsitykseen. Aihepiirejä tarkastellaan yksilön ja yhteisön näkökulmasta. Kurssilla perehdytään Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteisiin ja ekumeniaan.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

UO3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Kurssilla tutustutaan Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin sekä luonnonuskontoihin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin. Kurssi antaa valmiuksia toimia erilaisissa kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja työelämässä.

UO4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Kurssilla perehdytään suomalaiseen uskonnollisuuteen ennen ja nyt. Kurssi antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin sekä toimimiseen yhteiskunnan jäsenenä oman uskonnon lähtökohdista käsin.

UO5 Taide ortodoksisuudessa ja muissa uskonnoissa

Kurssilla tutustutaan ortodoksiseen taiteeseen ja erityispiirteisiin. Kurssilla perehdytään myös muiden uskontojen taiteen ilmaisumuotoihin. Lisäksi tutkitaan uskonnon vaikutusta nyky- ja populaaritaiteessa.

UO6 Ortodoksisuus ja uskonnot mediassa

Kurssilla tutustutaan mediassa esiintyviin ajankohtaisiin uskonnollisiin teemoihin. Kurssilla tarkastellaan median antamaa kuvaa ortodoksisuudesta sekä uskonnon ja median välisiä suhteita. Opiskelija osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin